Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Elektronické tendrovanie (e-Tendering Platform)

ESPON EGTC implementuje aktivity v Programe spolupráce ESPON 2020 a v Ročnom pracovnom pláne prostredníctvom výziev verejného obstarávania a zmlúv o zmlúv o dodaní služieb, v súlade s legislatívou EU a národnou legislatívou a základnými princípmi transparentnosti, rovných príležitostí a nediskriminačnej a maximálnej možnej súťaže.

ESPON EGTC preto spustil elektronické tendorvanie (e-tendering platform), ktoré umožňuje prístup ku všetkým Výzvam na predkladanie ponúk a súvisiacim dokumentom ako sú technické špecifikácie, prílohy, otázky a odpovede.

Výhody sú nasledovné:

  • jednoduchý prístup a okamžité sťahovanie všetkých dostupných dokumentov súvisiacich s Výzvami na predkladanie ponúk,
  • prístup ku všetkým otázkam a odpovediam,
  • notifikácie súvisiace so zmenami vo Výzvach na predkladanie ponúk.

Registráciaregistračný proces je jednoduchý, otvorený pre všetkých a postačujú základné informácie. Registrácia a používanie je bezplatné. Ďalšie informácie nájdete na stránke ESPON.

na začiatoktlačiť