Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Vyhlásenie platnosti  poštovej známky „Deň poštovej známky: Budova pošty Piešťany 1“

Katalógové číslo známky 627

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Deň poštovej známky: Budova pošty Piešťany 1“ s nominálnou hodnotou 0,95 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 2. 12. 2016 až do ukončenia platnosti.

Známka: Piešťany

Poštovú známku rozmerov 44,1 x 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače  v kombinácii s hĺbkotlačou Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 30 známkami a 30 kupónmi. Na poštovej známke je zobrazená národná kultúrna pamiatka - funkcionalistická budova pošty Piešťany 1, ktorá bola postavená podľa projektu prof. Ing. arch. Emila Belluša, DrSc. Táto známka uzatvára okruh poštových známok vydaných v roku 2016 s témou funkcionalizmu. Námetom kupónu je kresba busty E. Belluša, nachádzajúcej sa vo vestibule pošty.

Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Piešťany. Motívom prítlače na FDC je interiér pošty Piešťany 1 a námetom FDC pečiatky je pôdorys vstupnej haly pošty. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. Autorom výtvarných návrhov emisie, ako aj rytiny poštovej známky, kupónu a FDC  je Mgr. art. Jozef Česla.

Podrobnejšie informácie o vydanej emisii sa nachádzajú na:

http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/2016/16627.html

http://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-2016-den-postovej-znamky-budova-posty-piestany-1

Podrobnejšie informácie o prezentácii poštovej známky sa nachádzajú na:

http://www.pofis.sk/blog/2016/11/28/prezentacia-postovej-znamky-den-postovej-znamky-budova-posty-piestany-1

 

na začiatoktlačiť