Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Deň slovenskej poštovej známky a filatelie

Pri príležitosti sviatku slovenskej poštovej známky a  filatelie sa dňa 15. decembra 2016 konala na Slovenskej pošte, a. s., v Bratislave slávnosť, na ktorej  minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Arpád Érsek odovzdal tradičné ocenenia za známkovú tvorbu. Vo svojom príhovore  pozdravil prítomných a poďakoval  vydavateľovi, tvorcom poštových známok ako aj filatelistom za rozvíjanie filatelie, pričom osobitne zdôraznil prácu s mladými filatelistami.

Cenu ministra v kategórii Najlepší výtvarný návrh získala Mgr. Art. Ľubica Segečová za návrh poštovej známky 100. výročie narodenia Františka Dibarboru (1916 – 1987).

Známka: František Dibarbora

http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/2016/16626.html

Cenu ministra v kategórii Najkrajšia poštová známka získali akademický maliar Vladislav Rostoka za grafickú úpravu a akademický maliar Rudolf Cigánik za rytecký prepis diela  Marie Bartuszovej  „Bez názvu“ na poštovej známke v emisnom rade Umenie.

Známka: Maria Bartuszova

http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/2016/16623.html

V kategórii Najlepšia rytina bola cena ministra udelená Františkovi Horniakovi za rytecký prepis  výtvarného návrhu poštovej známky 450. výročie narodenia Jána Jessenia (1566 – 1621).  Poštová známka bola vydaná ako spoločné vydanie s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom. Autorom výtvarného návrhu známky a kupónu je akademický maliar Vladislav Rostoka (na fotografii nižšie pod obrázkom známky spolu s rytcom).

Známka: Ján Jessenius

http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/2016/16613.html

 

Umelci

Zdroj: M. Šajgalík

Zástupca Slovenskej pošty, a. s., riaditeľ úseku prevádzky Ing. Peter Kapusta vo svojom príhovore zhodnotil realizáciu emisného plánu  poštových známok za uplynulý rok, pričom zdôraznil dosiahnuté úspechy slovenských poštových známok.  Podpredsedníčka predstavenstva Slovenskej pošty, a. s., Ing. Ivana Piňosová, odovzdala cenu generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a. s.  „Krištáľovú známku“ autorom poštovej známky  Umenie: Maria Bartuszová (1936 – 1996).

Predseda Zväzu slovenských filatelistov  Miroslav  Ňaršík odovzdal na slávnosti Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Slovenskej pošte, a. s., poďakovanie v esperante za spoluprácu pri usporiadaní sprievodných filatelistických podujatí, ktoré sa konali počas 101. svetového kongresu esperanta v Nitre.

Minister a Predseda ZSF

Zdroj: M. Šajgalík

Zväz slovenských filatelistov ocenil na slávnosti i zásluhy svojich členov. Ďalšie ocenenia filatelistov udelené zväzom boli odovzdané na regionálnych podujatiach filatelistov, ktoré sa konali 10. januára 2016 v Liptovskom Mikuláši v Dome Matice slovenskej a v Košiciach v Technickom múzeu. 

Známka ku Dňu slovenskej poštovej známky

Zdroj: M. Šajgalík

Slovenská pošta, a. s, vydala dňa 4. 12. 2016 ku Dňu slovenskej poštovej známky a filatelie tradičnú poštovú známku, ktorá je venovaná Budove pošty Piešťany 1, postavenej vo funkcionalistickom štýle podľa architektonického projektu prof. Ing. arch. Emila Belluša, DrSc. Autorom výtvarných návrhov emisie, ako aj rytiny poštovej známky, kupónu a FDC je Mgr. Art. Jozef Česla. Podrobnejšie informácie sú na

http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/2016/16627.html

http://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-2016-den-postovej-znamky-budova-posty-piestany-1

 

na začiatoktlačiť