Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Vyhlásenie platnosti poštovej známky „Kultúrne dedičstvo Slovenska: SPU v Nitre“

Katalógové číslo známky 628

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Kultúrne  dedičstvo  Slovenska: SPU v Nitre“ s nominálnou hodnotou 1,25 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 9. 1. 2017 až do ukončenia platnosti.

Známka:SPU v Nitre

Poštovú známku rozmerov 26,5 x 22 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s, na tlačových listoch so 100 známkami.

Na poštovej známke je zobrazená Aula maxima, najosobitejší z  deviatich objektov areálu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou. Uvedený motív reprezentuje v emisnom rade Kultúrne dedičstvo Slovenska umelecký štýl modernizmus.

Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Nitra. Motívom prítlače na FDC je detail rebrovej klenby interiéru Auly maximy. Motívom FDC pečiatky je rozetový svorník nachádzajúci sa na strope vstupnej haly univerzity. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Autorom výtvarných návrhov emisie je doc. akad. mal. Igor Benca. Autorom rytiny poštovej známky, ako aj FDC je František Horniak.

Podrobnejšie informácie o poštovej známke sa nachádzajú na:

http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/2017/17628.html

http://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-2017-kulturne-dedicstvo-slovenska-spu-v-nitre

Podrobnejšie informácie o uvedení poštovej známky sa nachádzajú na:

http://www.pofis.sk/blog/2017/1/3/slavnostne-uvedenie-postovej-znamky-kulturne-dedicstvo-slovenska-spu-v-nitre

 

 

na začiatoktlačiť