Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Vyhlásenie platnosti poštovej známky „Medzinárodná fyzikálna olympiáda“

Katalógové číslo známky 629

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Medzinárodná fyzikálna olympiáda“ s nominálnou hodnotou 1,45 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 10. 2. 2017 až do ukončenia platnosti.

známka: Medzinárodná fyzikálna olympiáda

Poštovú známku rozmerov 26,5 x 44,1 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s, na tlačových listoch s 50 známkami.

Medzinárodná fyzikálna olympiáda sa prvý krát konala  v roku 1967 v Poľsku, kde vznikla pri príležitosti 100. výročia narodenia Marie Curie-Sklodowskej. Poštová známka je dielom akad. mal. Zdenka Netopila. Je na nej znázornený pohyb atómov v štylizovanej podobe. Týmto námetom sa autor inšpiroval aj pri tvorbe FDC pečiatky. Svetoznámu fyzičku zobrazil na ilustrácii obálky prvého dňa vydania, ktorú rytecky prepísal Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD. Domicil FDC pečiatky je Bratislava. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Podrobnejšie informácie o poštovej známke sa nachádzajú na:

http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/2017/17629.html 

http://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-2017-medzinarodna-fyzikalna-olympiada

Podrobnejšie informácie o nálepnom liste sa nachádzajú na:

http://www.pofis.sk/katalog/produkty/nalepny-list-2017-medzinarodna-fyzikalna-olympiada

 

 

na začiatoktlačiť