Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Vyhlásenie platnosti poštovej známky „100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime: Spoločné vydanie s Portugalskom, Poľskom a Luxemburskom“

Katalógové číslo známky 630

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť  poštovej známky „100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime: Spoločné vydanie s Portugalskom, Poľskom a Luxemburskom“ s nominálnou hodnotou 1,60 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 13. 3. 2017 až do ukončenia platnosti.

Známka: 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime

Poštová známka rozmerov 30 x 80 mm vrátane perforácie (na výšku) je vydaná na hárčeku venovanom mariánskej úcte. Na hárčeku je časť procesie pútnikov nesúcich sochu Panny Márie, ktorá je zobrazená na známke. Na okraji hárčeka je umiestnené logo „storočnice“, pod ním symboly Fatimy, ktorými sú korunka sochy Panny Márie, Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, sv. ruženec a dub zjavenia. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Na ilustrácii FDC sú zobrazení pastierikovia Hyacinta, František a Lucia s ovečkami a dub zjavenia. Pozadie ilustrácie tvorí zjavenie a Bazilika Panny Márie. Motívom FDC pečiatky je časť sochy Panny Márie Fatimskej s korunkou.

Hárček vytlačila technikou viacfarebného ofsetu a FDC technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. Autorom úpravy výtvarného návrhu poštovej známky a hárčeka je Atelier Design & Etc. (Portugalsko). Autorom výtvarného návrhu FDC a FDC pečiatky, ako aj rytiny FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD.

Podrobnejšie informácie o poštovej známke sa nachádzajú na:

http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/2017/17630.html

http://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-2017-100-vyrocie-zjavenia-panny-marie-vo-fatime-spolocne-vydanie-s-portugalskom-polskom-a-luxemburskom

Podrobnejšie informácie o inaugurácii poštovej známky sa nachádzajú na:

http://www.pofis.sk/blog/2017/2/27/inauguracia-postovej-znamky-100-vyrocie-zjavenia-vo-fatime

na začiatoktlačiť