Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Pozývame Vás zapojiť sa do

Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2016

Svoj hlas môžete dať len jednej poštovej známke, a to uvedením jej katalógového čísla, prípadne aj jej názvu,

a to do 31. mája 2017

elektronickou poštou na: anketa.znamka@slposta.sk

alebo poštovým lístkom na jednu z týchto adries:

POFIS, Nám. slobody 27, 817 98 Bratislava

alebo

Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11 Bratislava 1

Pri hlasovaní nezabudnite uviesť heslo ANKETA 2016Vašu adresu, na ktorú Vám bude zaslaný poštový lístok s prítlačou najkrajšej známky roka 2016. Každý účastník bude taktiež zaradený do žrebovania o vecné ceny.

Poštové známky vydané v roku 2016 nájdete tu:

http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/2016/znamky16.html

Ďalšie podrobnosti o ankete nájdete na:

http://www.slovenskafilatelia.sk/?p=2508

http://www.pofis.sk/blog/2017/2/7/anketa-o-najkrajsiu-postovu-znamku-roka-2016

na začiatoktlačiť