Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Vyhlásenie platnosti poštovej známky „Osobnosti: Jozef Miloslav Hurban (1817 – 1888)“

Katalógové číslo známky 631

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Osobnosti: Jozef Miloslav Hurban (1817 – 1888)“ s nominálnou hodnotou 0,50 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 17. 3. 2017 až do ukončenia platnosti.

Známka: Jozef Miloslav Hurban (1817 – 1888)

Poštovú známku rozmerov 26,5 x 44,1 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s, na tlačových listoch s 50 známkami.

Motívom poštovej známky je zobrazenie Jozefa Miloslava Hurbana podľa dobovej litografie E. Kaisera z roku 1849.

Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Beckov. Na FDC je zobrazená pečať prvej Slovenskej národnej rady, ktorej pozadie tvoria umelcom stvárnené reálie zo života J. M. Hurbana. Motívom FDC pečiatky je faksimile podpisu J. M. Hurbana ozdobené pierkom. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Autorom výtvarných návrhov emisie, ako aj rytiny poštovej známky a FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.

Podrobnejšie informácie o poštovej známke sa nachádzajú na:

http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/2017/17631.html

http://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-2017-osobnosti-jozef-miloslav-hurban-1817-1888

Podrobnejšie informácie o uvedení poštovej známky sa nachádzajú na:

http://www.pofis.sk/blog/2017/3/8/slavnostne-uvedenie-postovej-znamky-osobnosti-jozef-miloslav-hurban-1817-1888

Podrobnejšie informácie o celonárodnej slávnosti k 200. výročiu narodenia J. M. Hurbana sa nachádzajú na:

http://www.slovenskafilatelia.sk/wp-content/uploads/2017-Beckov.pdf 

na začiatoktlačiť