Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Vyhlásenie platnosti poštovej známky „EUROPA 2017: Hrady a zámky - Lietava“

Katalógové číslo známky 635

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „EUROPA 2017: Hrady a zámky - Lietava“ s nominálnou hodnotou 0,90 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 5. 5. 2017 až do ukončenia platnosti.

Známka: EUROPA 2017: Hrady a zámky - Lietava

Poštovú známku rozmerov 44,1 × 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch s 8 známkami. Motívom poštovej známky je veduta hradu Lietava.

Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Lietava. Motívom prítlače na FDC je pohľad na hrad s vežou v popredí a kľúčovou strieľňou v spodnej časti. Námetom FDC pečiatky je pätka gotického rebra klenby z kaplnky hradu. FDC vytlačila  technikou ofsetu  tlačiareň  Kasico, a. s., Bratislava.

Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Marián Čapka.

Podrobnejšie informácie o poštovej známke sa nachádzajú na:

http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/2017/17635.html

http://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-2017-europa-2017-hrady-a-zamky-lietava

Podrobnejšie informácie o inaugurácii poštovej známky sa nachádzajú na:

http://www.slovenskafilatelia.sk/

 

 

na začiatoktlačiť