Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Vyhlásenie platnosti poštovej známky „Osobnosti: Andrej Radlinský (1817 – 1879)“

Katalógové číslo známky 637

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky Osobnosti: Andrej Radlinský (1817 – 1879)s nominálnou hodnotou 1,30 €. Poštová známka platí  vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 7. 7. 2017 až do ukončenia platnosti.

 

Andrej Radlinský

Poštová známka rozmerov 27,2 x 44,4  mm vrátane perforácie (na výšku) vychádza   vo forme upraveného tlačového listu s 8 známkami. Známku vytlačila technikou oceľotlače v kombinácii s ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Motívom známky je portrét Andreja Radlinského, spracovaný na základe dobovej kresby českého umelca Jana Vilímka (1860 − 1938) zhotovenej vo Viedni a reprodukovanej  v časopise Slovenské pohľady ako ilustrácia „Rozpomienok“ J. M. Hurbana, ktoré vychádzali na pokračovanie v rokoch 1886 − 1888.

Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Trnava. Motívom prítlače FDC obálky je logo Spolku sv. Vojtecha s figurálnym motívom prevzatým z pôvodnej pečate tohto spolku. Motív FDC pečiatky je kaligrafický motív knihy súvisiaci s vydavateľskou činnosťou Spolku sv. Vojtecha. FDC vytlačila technikou oceľotlače Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Robert Brun. Autorom rytiny poštovej známky, ako aj FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD.

Podrobnejšie informácie o poštovej známke sa nachádzajú na:

http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/2017/17637.html

https://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-2017-osobnosti-andrej-radlinsky-1817-1879

Podrobnejšie informácie o inaugurácii poštovej známky sa nachádzajú na:

https://www.pofis.sk/blog/2017/6/23/inauguracia-postovej-znamky-andrej-radlinsky

 

na začiatoktlačiť