Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ministerstvo dopravy rokovalo o ozdravení železničných spoločností

10.02.2011

Bratislava, 10. februára 2011 - Na pôde Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa dnes uskutočnili dve stretnutia na tému ozdravenia železničných spoločností so zástupcami samospráv a železničných odborových združení. Stretnutia sú reakciou na mimoriadne vážnu situáciu v železničných spoločnostiach, ktorá si vyžaduje aktívne kroky zo strany štátu a manažmentov spoločností.
Závery stretnutia s vyššími územnými celkami a zástupcami ZMOS sú:
·         Proces revitalizácie železničných spoločností bude riešený v spolupráci s vyššími územnými celkami a obcami, pričom koordináciu smerom k obciam preberú samosprávne kraje.
·         Ministerstvo dopravy, železničné spoločnosti a samosprávy vytvoria pracovné skupiny, ktoré budú okamžite riešiť jednotlivé kroky smerujúce k ozdraveniu železničného sektora.
·         Ministerstvo dopravy zabezpečí podklady k riešeniu konkrétnych spojov.
·         Zúčastnení sa dohodli, že keď príde k rušeniu spojov, ŽSSK zabezpečí obslužnosť.
·         Ministerstvo dopravy a vyššie územné celky budú riešiť otázku možného prevzatia časti akcií SADiek Železničnou spoločnosťou Slovensko a VÚC tak, aby sa zabezpečila lepšia koordinácia medzi autobusovou a železničnou dopravou.
Dohoda zástupcov ministerstva a regiónov je do konca apríla spracovať okamžité riešenia a v priebehu poldruha roka legislatívny dokument Koncepcia vnútroštátnej verejnej dopravy, ktorý by  riešil pravidlá pre cestnú, železničnú, lodnú a leteckú dopravu.
Závery stretnutia so železničnými odborovými zväzmi sú:
·         Na základe dnešnej diskusie bude predložený doplnený plán revitalizácie na diskusiu s odbormi.
·         Rokovania s odbormi o ozdravení železničného sektoru sa uzavrú do konca marca s cieľom spustiť ozdravný proces od apríla 2011.
·         Ministerstvo sprístupní železničným odborom pripravované analýzy VÚD v čase ich spracovania (predpoklad do konca apríla 2011) a informácie o zamýšľaných rušených spojoch do konca týždňa.
·         Boli definované stropy pre optimalizáciu predovšetkým administratívnych štruktúr železničných spoločností, o ktorých sa začne viesť sociálny dialóg. Tomuto kroku bude predchádzať zníženie počtu členov predstavenstiev ŽSSK a ŽS Cargo. Zároveň sa spustí skrátený legislatívny proces pre obdobné opatrenia vo vedení ŽSR.
·         Ministerstvo zašle sociálny program železničných spoločností odborovým zväzom do konca týždňa. Realizácia predloženého sociálneho programu v jednotlivých spoločnosti sa začne po vzájomnom dialógu do konca februára 2011.
 
 
 
Mgr. Ľubomír Tuchscher
riaditeľ odboru pre vzťahy s verejnosťou
mobil: + 421  905 638 517
mail: lubomir.tuchscher@mindop.sk
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava


späť

na začiatoktlačiť