Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Výsledok výberového konania LPS SR

Dňa 14. februára 2017 sa uskutočnilo na Ministerstve dopravy a výstavby SR výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (ďalej len „LPS SR“). Výberová komisia vymenovaná ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky zhodnotila výsledok výberového konania a vybrala najvhodnejšieho kandidáta v súlade s podmienkami podľa § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. Predpísaným kritériám a stanoveným požiadavkám vo výberovom konaní vyhovel a do funkcie riaditeľa LPS SR je vymenovaný Ing. Blažej Zaujec.

na začiatoktlačiť