Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Vyhlásenie súťaže o „Cenu Jozefa Murgaša“

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Slovenská elektrotechnická spoločnosť vyhlasujú súťaž o „CENU JOZEFA MURGAŠA“. Cena je určená na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov, prispievajúcej k rozvoju elektronických komunikácií a ich aplikácií v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky, informatiky a priemyslu na Slovensku.

Podmienky pre uchádzačov (.pdf, 87 kB)

Prihláška (.rtf, 55 kB)

Termín na odoslanie prihlášky je do 30. 4. 2017.

na začiatoktlačiť