Subdodávatelia na Višňovom o svoje peniaze neprídu

Po sérii rokovaní NDS podpísala so zhotoviteľom stavby dohodu o ukončení zmluvy. Táto dohoda garantuje subdodávateľom, že dostanú za svoju prácu zaplatené. Zhotoviteľ tak do troch mesiacov opustí stavenisko a v najkratšom možnom termíne bude možné vypísať súťaž a čo najrýchlejšie začať stavať. Zároveň projekt nepríde ani o európske peniaze. V prípade vypovedania zmluvy hrozilo viacero rizík. Subdodávatelia mohli ostať bez peňazí, mohli sme stratiť príspevky z eurofondov a mohlo prísť k ohrozeniu dátumu sprejazdnenia tohto úseku na niekoľko ďalších rokov.


 

Ministerstvo dopravy podporuje prešetrenie podozrení na D4/R7

V súvislosti s raziou na výstavbe projektu D4/R7 minister Arpád Érsek bude trvať na tom, aby polícia všetko dôkladne vyšetrila. Ministerstvo dopravy si v rámci tohto projektu najalo renomovanú rakúsku firmu, ktorá mala dohliadať na dodržiavanie pravidiel výstavby. Dnes existuje odôvodnené podozrenie, že nezávislý dozor si neplnil svoju základnú povinnosť. Aj preto rezort dopravy  odobral vlastné kontrolné vzorky pôdy na kritických úsekoch, ktoré teraz vyhodnocujeme, a po skončení analýz ich zverejníme. Ak dozor naozaj zlyhal, vyvodí ministerstvo vážne dôsledky.

Výstavba západného obchvatu Prešova úspešne napreduje

Stavebné práce na výstavbe diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh idú podľa plánu. Stavbárov juhozápadného obchvatu mesta osobne skontroloval minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek. Tunel Prešov, ktorý bude mať 2,24 km, je vyrazený na 70 percent, pričom sa razí novou rakúskou metódou. Cena výstavby 7,8-kilometrového úseku D1 je 350 miliónov eur a je financovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Plánované odovzdanie do užívania motoristom je v júni 2021. V Prešove sa v posledných rokoch realizuje viacero projektov na zlepšenie dopravnej situácie v meste aj v jeho okolí.
Čítať viac

Minister Arpád Érsek odovzdal do užívania stovku nájomných bytov v Dobšinej

Vyše sto nájomných bytov nižšieho štandardu pribudlo v meste Dobšiná vďaka finančnej podpore z Ministerstva dopravy a výstavby SR a Štátneho fondu rozvoja bývania. Ministerstvo prispelo dotáciou vo výške takmer 2,3 milióna eur, čo predstavovalo 85 % z oprávnených nákladov stavby. Podiel dotácie bol zvýšený o 10 % oproti dotáciám pre mestá a obce v rozvinutejších oblastiach. Svoj nový domov v bytoch zatiaľ našlo 101 rodín. Mestu v okrese Rožňava, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté, to pomôže čiastočne vyriešiť bytovú otázku svojich obyvateľov a tiež zabrániť odchodu mladých ľudí. Ministerstvo dopravy a výstavby SR bude aj v roku 2019 poskytovať dotácie na obstarávanie nájomných bytov mestám a obciam.
Čítať viac

Hokejové majstrovstvá pomôžu turizmu

Pri príležitosti  májového svetového šampionátu v ľadovom hokeji spojilo ministerstvo dopravy sily so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH), aby zviditeľnili Slovensko nielen ako „hokejovú krajinu“. Cieľom je osloviť návštevníkov šampionátu a presvedčiť ich, že Slovensko je krajina, ktorú sa oplatí spoznávať. Oficiálne logo kampane cestovného ruchu TRAVEL IN SLOVAKIA GOOD IDEA bude súčasťou všetkých oficiálnych materiálov Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Domáci i zahraniční fanúšikovia budú mať k dispozícii informácie o Slovensku na štadiónoch a vo fanzónach v Bratislave a v Košiciach. Slovensko ako hokejovú krajinu budú reprezentovať reklamné IC vlaky aj lokomotíva Macejko, ktorej prepožičal svoje meno oficiálny maskot majstrovstiev sveta Macejko. 

Čítať viac

Krajiny V4 potvrdili spoluprácu v oblasti cestovného ruchu aj vodnej dopravy

Slovensko zorganizovalo v rámci predsedníctva V4 podujatie MARKETING & HIGH- LEVEL  TOURISM  MEETING o spolupráci v oblasti cestovného ruchu. Partnerstvo Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska v turizme sa priamo na podujatí posilnilo schválením spoločného marketingového plánu a podpisom Protokolu o spolupráci medzi ministerstvami zodpovednými za rozvoj turizmu na rok 2019. Spoločnou prezentáciou krajín V4 na vzdialených trhoch môžeme dosiahnuť zvýšenie ich návštevnosti pri vynaložení nižších finančných prostriedkov. V rámci predsedníctva Vyšehradskej skupiny pozvalo Slovensko aj expertov a zástupcov ministerstiev V4 v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy (VVD). Počas rokovania si delegácie vymenili informácie v oblasti  sociálnej regulácie VVD  v rámci Európy, digitalizácie a kybernetickej bezpečnosti, modernizácie a inovácií, opatrení súvisiacich s infraštruktúrou vodnej dopravy, napĺňania cieľov vodnej dopravy a propagácie vodnej dopravy.

Čítať viac

Projekty vodnej dopravy boli predstavené širšej verejnosti

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zorganizovalo 5. marca konferenciu, na ktorej informovalo o čiastočných výsledkoch projektu Danube SKILLS financovaného z programu DTP Interreg. Účastníci konferencie diskutovali o nových výzvach a budúcnosti vnútrozemskej vodnej dopravy na Slovensku. Ministerstvo priblížilo účastníkom fungovanie nového „Dunajského promočného a logistického centra (DLPC)“, ktoré poskytuje informácie užívateľom vnútrozemskej vodnej dopravy na svojej webovej stránke. Účastníci konferencie boli informovaní aj o ďalších dvoch projektoch, v ktorých je ministerstvo projektovým partnerom po ARVD. Ide o projekt  Dante (z programu DTP Interreg) a projekt RIS COMEX (CEF). V závere konferencie prebehla aktívna diskusia aj o problémoch sektora vodnej dopravy a víziách a cieľoch na nadchádzajúce programové obdobie. Naša mailová adresa:
info@mindop.sk