Priamym vlakom do Košíc sa od leta bude cestovať aj južnou trasou

Rýchliky do Košíc budú opäť jazdiť aj južnou trasou. Od letnej zmeny grafikonu bude každý druhý rýchlik smerujúci na Banskú Bystricu vo Zvolene odklonený na južnú trasu a jeho trasa bude predĺžená až do Košíc. Zároveň budú zabezpečené aj prípoje pre ľudí smerujúcich do Banskej Bystrice, ktorí však naďalej budú môcť využívať aj priame spojenie s Bratislavou, keďže štyri páry vlakov budú aj naďalej smerovať priamo do Banskej Bystrice.
Čítať viac


Dvojjazyčné názvy na železničných staniciach

Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek slávnostne osadil na železničných staniciach v Dunajskej Strede a Komárne názvy staníc v jazyku národnostnej menšiny, v maďarčine. Podľa nariadenia vlády bude takto postupne umiestnených spolu 55 tabúľ na staniciach, ktoré sa nachádzajú na národnostne zmiešaných územiach Slovenska. Celkovo ide o 54 dvojjazyčných tabúľ v maďarskom a jednu tabuľu v rusínskom jazyku. Osádzať sa budú postupne podľa harmonogramu.  Všetky tabule budú osadené do konca septembra.
Čítať viac

Stretnutie pracovnej skupiny R1

V centrále Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., sa 5. apríla stretli členovia pracovnej skupiny R1 – splnomocnenec vlády Igor Janckulík, primátor Banskej Bystrice Ján Nosko a primátor Ružomberka Igor Čombor s vedením NDS. Hlavnou témou pracovného stretnutia bola aktualizácia stavu prípravy a realizácie rýchlostnej cesty R1 od Banskej Bystrice do Ružomberka, ako aj úsekov diaľnic D1 Turany –Hubová a Hubová – Ivachnová. Týmto rokovaním splnomocnenec odštartoval pravidelné stretnutia pracovných skupín pre jednotlivé rýchlostné cesty s vedením NDS. Ďalšie stretnutie pracovnej skupiny pre rýchlostnú cestu R2 je naplánované na 10. mája.

Spoločná slovensko-poľská kancelária cestovného ruchu
 
Slovensko a Poľsko chcú spoločne prezentovať svoje krajiny. Štátny tajomník MDV SR Peter Ďurček sa stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva športu a turizmu Poľskej republiky Dawidom Lasekom.  Jedným zo záverov stretnutia bola dohoda o otvorení spoločnej slovensko-poľskej kancelárie pre rozvoj tohto segmentu. Kancelária vznikne už počas tohto roku na slovenskej strane spoločnej poľsko-slovenskej hranice.  Od tejto spolupráce očakávame zvýšenie návštevnosti zo strany poľských turistov na Slovensku, ako aj slovenských dovolenkárov v Poľsku,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby Peter Ďurček. 
Čítať viac

Ministerstvo bude s Ruskom spolupracovať aj v oblasti cestovného ruchu

V dňoch 27. – 28. apríla 2017 sa v Moskve uskutočnilo 18. zasadanie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Delegáciu SR v pracovnej skupine pre spoluprácu v oblasti cestovného ruchu viedla GR sekcie cestovného ruchu MDV SR Ivana Magátová. Počas rokovania s námestníčkou ministra kultúry RF Allou Manilovou bolo dohodnuté pokračovať v aktívnej spolupráci medzi rezortmi CR oboch krajín. Na zasadnutí bol podpísaný Program spoločných aktivít Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Ruskej federácie o rozvoji spolupráce v oblasti cestovného ruchu na roky 2018 – 2021.

Slovensko sa prezentovalo na Morave a v Maďarsku

V meste Moravská Třebová sa konal 22. ročník podujatia „Dny slovenské kultury“, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie kultúrno-spoločenské podujatia v rámci Pardubického regiónu. Obyvatelia Moravy majú k Slovensku veľmi blízky vzťah a aj vďaka dobrej dopravnej dostupnosti sú predpoklady, aby na Slovensko vycestovali aj viackrát za rok. Partnerským mestom Moravskej Třebovej je Banská Štiavnica, ktorej bol venovaný celý jeden deň päťdňového podujatia. Slovensko sa prezentovalo aj v maďarskom meste Nyíregyháza, ktoré je partnerským mestom Prešova. Východné Maďarsko je pre Slovensko z hľadiska turizmu jednou z najdôležitejších oblastí. Najväčší úspech tu majú Košice a košický región, Gemer, Betliar, Slovenský Raj a Spiš, ale aj Pieniny či kráľovské mestá a Malá Fatra.

Kanaďania považujú návštevu Slovenska za dobrý nápad

Kanadský magazín  Diplomat & International Canada uverejnil v spolupráci so sekciou cestovného ruchu MDV SR a veľvyslancom SR v Ottawe Andrejom Drobom článok s názvom „Návšteva Slovenska: Dobrý nápad". Článok predstavuje Slovensko ako pozoruhodnú a krásnu krajinu. Zároveň poskytuje návod, ako spoznať najväčšie a najznámejšie poklady Slovenska za päť dní.


Čítať viac
Nové poštové známky
 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo v apríli platnosť poštovej známky „Technické pamiatky: Oravská priehrada“ s nominálnou hodnotou 0,95 € a poštovej známky „EUROPA 2017: Hrady a zámky - Lietava“ s nominálnou hodnotou 0,90 €. Motívom prvej poštovej známky je pohľad na priehradný múr s elektrárňou. Autorom výtvarných návrhov emisie je akademický maliar Marián Komáček. Autorom rytiny poštovej známky a FDC je František Horniak. Známku s vedutou hradu Lietava navrhol akademický  maliar Marián Čapka. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Lietava. Motívom prítlače na FDC je pohľad na hrad s vežou v popredí a kľúčovou strieľňou v spodnej časti. Námetom FDC pečiatky je pätka gotického rebra klenby z kaplnky hradu.
Rokovanie o rozvoji vodnej dopravy
 
Na ministerstve dopravy sa uskutočnilo pracovné rokovanie so zástupcami  Ministerstva národného rozvoja Maďarska, na ktorom jednotlivé strany informovali o svojich projektoch na zlepšenie navigácie na vodnej ceste Dunaj. Výsledkom bola vzájomná dohoda o výmene informácií a výsledkov štúdií realizovateľnosti technických opatrení na spoločnom úseku Dunaja, aby mohol byť uvedený úsek vodnej cesty riešený vo vzájomnej symbióze. Zároveň je cieľom spoločným úsilím zabezpečiť finančné prostriedky do Integrovaných operačných programov  pre zlepšenie plavebných podmienok na spoločnom úseku Dunaja.
Dotácie na podporu rozvoja bývania v roku 2017
 
Dovŕšením termínu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v zmysle zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní  bolo na okresné úrady predložených 233 žiadostí s požadovanou dotáciou vo výške viac ako 40 miliónov eur. Do konca marca boli predložené ministerstvu žiadosti v objeme 33 354 530 eur v členení: 103 žiadostí s požadovanou výškou podpory 29 896 700 eur na obstaranie 1 753 nájomných bytov, 73 žiadostí s požadovanou výškou podpory 2 028 360 eur na obstaranie technickej vybavenosti k 1 296 nájomným bytom a 23 žiadostí s požadovanou výškou podpory 1 429 470 eur na odstránenie systémových porúch bytových domov s počtom bytových jednotiek 1 325. V súčasnosti prebieha proces posudzovania žiadostí o poskytnutie podpory.


Naša mailová adresa:
info@mindop.sk

Chcete zmeniť nastavenie prijímania e-mailov?
unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*