Tretia výzva na zatepľovanie je spustená

Ministerstvo spustilo výzvu na zatepľovanie rodinných domov 1. augusta 2017  a už teraz zaznamenáva veľký záujem o tento druh podpory. Za prvé tri týždne registruje viac ako 100 žiadostí o poskytnutie príspevku. Žiadosti je možné podávať do 31. októbra 2017, alebo do naplnenia počtu 500 elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok, pričom príspevok je možné poskytnúť do výšky 40 % z oprávnených nákladov, najviac však do výšky 8 800 eur.
Čítať viac

Ministerstvo spolupracuje na ďalšej cyklokampani

Počas septembra bude prebiehať ďalšia kampaň v súčinnosti s ministerstvom dopravy, ktorá podporuje cyklistickú dopravu. Hlavným cieľom projektu Na bicykli do obchodu je motivovať ľudí, aby realizovali svoje cesty za nákupmi na bicykloch ako plnohodnotnú alternatívu pre individuálnu motorovú dopravu. Do kampane sa môžu zapojiť cyklisti – zákazníci, ako aj obchody a predajcovia. Samotná návšteva predajne na bicykli je veľmi rýchly a lacný spôsob, ako prispieť k zdravej mobilite v meste alebo obci a zároveň urobiť niečo pre svoje zdravie, prírodu a celkovú dopravnú situáciu.
Čítať viac

Slovensko na festivale folklóru a ľudového umenia

V polovici augusta sa v 800-tisícovej metropole Poľska, Krakove, uskutočnil 41. ročník Medzinárodného festivalu folklóru a ľudového umenia. Prezentácia Slovenska sa konala priamo na prekrásnom historickom Staromestskom námestí v Krakove, ktoré ročne navštívi okolo 8 miliónov poľských a zahraničných turistov. Súčasťou propagácie Slovenska bol aj kultúrny program. Najväčší záujem zo strany návštevníkov bol o národné parky a termálne aquaparky na Slovensku (hlavne o Vysoké Tatry, Slovenský raj, Liptov, Oravu a Malú Fatru), jaskyne, hrady, cyklotrasy, Bratislavu, Košice, pamiatky UNESCO a regióny vína na Slovensku. Medzinárodný festival folklóru a ľudového umenia je každoročne najdôležitejším a najnavštevovanejším podujatím pre širokú verejnosť „pod holým nebom“ v Krakove.  


 

Historický Legiovlak pomôže aj turizmu

Legiovlak, verná replika vlaku, ktorým sa naprieč Ruskom po Transsibírskej magistrále prepravovali československí legionári počas bojov v prvej svetovej vojne, začal v auguste svoju dvojmesačnú cestu po Slovensku. Pojazdné múzeum začalo svoju púť v Žiline a postupne počas dvoch mesiacov navštívi 9 slovenských miest. Unikátny vlak je projektom Československej obce legionárskej a pripomína 100. výročie boja légií za samostatný štát. Štátny tajomník ministerstva dopravy Peter Ďurček, ktorý bol prítomný na otvorení expozície,  vyzdvihol okrem historického kontextu aj prínos akcie pre turizmus.

Tréning mladých vodičov

BECEP a Ford pod sloganom Jazdím Ford pre život zrealizovali akciu zameranú na školenie a tréning mladých vodičov. Zo štatistických ukazovateľov je zrejmé, že najčastejšími účastníkmi dopravných nehôd sú práce čerství vodiči, ktorých vodičské oprávnenie nie je staršie než 5 rokov. Vo väčšine túto skupinu tvoria mladí ľudia vo veku 18 až 25 rokov. Účastníci absolvovali tréning reakcií v rôznych krízových situáciách či preverenie kvality zraku, vyskúšali si simulátor nárazu a jazdu pod vplyvom omamných látok. Akcia sa uskutočnila v mesiaci august, pretože jedna zo štatistík poukázala na zvýšenú nehodovosť práve v letných mesiacoch.

Hľadáme riešenie odovzdávania odpadov z vnútrozemskej plavby

Zástupcovia slovenského a rakúskeho ministerstva dopravy a zástupca správcu vodného toku Dunaj z rakúskej spoločnosti ViaDonau sa stretli na pôde MDV SR, aby prediskutovali zavedenie systému odovzdávania odpadov z plavidiel vnútrozemskej plavby. Existuje možnosť na báze tzv. platobnej karty, partneri z podunajských krajín navrhli ako riešenie tzv. vignetový systém. Z rokovania na oboch stranách vyplynula potreba preskúmať legislatívno-právne možnosti a finančné dosahy na zavedenie, prevádzku a kontrolu za každý systém samostatne a vzájomne ich porovnať. Obe strany sa dohodli na vzájomnom informovaní sa o najnovších výstupoch v danej oblasti vo svojich krajinách.Naša mailová adresa:
info@mindop.sk

Chcete zmeniť nastavenie prijímania e-mailov?
unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*