Diaľnica pri Ružomberku pozná svojho zhotoviteľa

30. novembra podpísala NDS so zhotoviteľom dodatok k dostavbe úseku D1 Hubová – Ivachnová. Podpísanie dodatku znamená, že zhotoviteľ bude môcť odštartovať práce na pozastavených častiach diaľnice hneď po ukončení procesu EIA. Predpokladané technické riešenie obchádza aktívne zosuvné územie pomocou predĺženého tunela Čebrať. Samotný tunel sa predĺži o 1600 m, pričom celková dĺžka úseku D1 Hubová – Ivachnová sa skráti o približne 300 metrov. Pozmenená trasa z dlhodobého hľadiska prinesie úspory nákladov na prevádzku samotnej diaľnice a pre motoristov nižšie náklady na palivo pre menšie prevýšenie a kratšiu trasu. Keďže tunel bude dlhší, bude to znamenať nižšiu environmentálnu záťaž pre životné prostredie v okolí diaľnice.

Cesta cez Kremnické Bane je opäť  otvorená

Cesta cez Kremnické Bane je od 15. novembra opäť sprístupnená motoristickej verejnosti. Významná komunikácia, ktorá spája Martin s Kremnicou a Žiarom nad Hronom, bola poškodená v dôsledku intenzívnych dažďov rozsiahlymi zosuvmi. Po roku od začatia rekonštrukcie cesty I/65 môžu vodiči využívať celkom 3,5 kilometra novej, bezpečnejšej a kvalitnejšej komunikácie. Modernizácia na ceste I/65 na úseku pri Kremnických Baniach však bude pokračovať. Tretí stúpací pruh pre pomalé vozidlá, ktorý bude hotový v lete budúceho roku, ešte zvýši bezpečnosť aj plynulosť dopravy.
Čítať viac

Vlakové spojenie do Rajky a Győru bude obnovené

Ministerstvo dopravy s platnosťou nového grafikonu od 10. decembra obnovuje pravidelné cezhraničné železničné spojenie s našimi južnými susedmi. Pravidelné vlaky sa na tento úsek vracajú  takmer po desaťročí. Spojenie Bratislava Petržalka – Rajka – Győr a opačne ponúkne dopravu v čase silnej dopravnej špičky, ráno a popoludní. Spolu pôjde 10 spojov v oboch smeroch. Po maďarský Hegyeshalom budú premávať ako osobné vlaky, t.j. budú zastavovať na každej zastávke vrátane Rusoviec a Rajky. Po Győr pôjdu niektoré už v režime zrýchlených vlakov, pričom ich nastavenie zároveň umožní prepojenie až do Budapešti, kde už premávajú rýchliky či vlaky Intercity.

Čítať viac

Do prístavu v Bratislave prišiel prvý nákladný vlak z Číny

Do nákladného prístavu v Bratislave prišiel slávnostne 13. novembra prvý čínsky vlak s kontajnermi. Jeho cesta z čínskeho Dalianu cez Rusko a Ukrajinu až na Slovensko trvala spolu 17 dní a desiatky kontajnerov prekonali vzdialenosť takmer 11-tisíc kilometrov. V prekladiskovom termináli bratislavského prístavu ho privítal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek spoločne s čínskymi zástupcami a splnomocnenkyňou vlády pre podporu hodvábnej cesty Danou Meager. Táto rýchla a bezpečná trasa zároveň predstavuje ekonomický koridor, v rámci ktorého môžeme v najbližších rokoch očakávať významné pohyby v oblasti investícií. Od budúceho roka začne vlak z čínskeho Dalianu premávať do prekladiskového terminálu v Bratislave raz týždenne, v druhej polovici roka 2018 pôjde dvakrát za týždeň.
Čítať viac

Arpád Érsek rokoval s poľským ministrom dopravy

Na stretnutí sa ministri dopravy Slovenskej republiky a Poľska venovali témam spolupráce v rámci V4 a problematike balíka mobility. Predmetom stretnutia bol aj stav cezhraničných cestných a železničných spojení, ktoré sú významnou témou nielen z hľadiska susedskej politiky, ale aj v širšom ponímaní ako úseky siete TEN-T. Pozornosť venovali problematike cestného spojenia S1-D3 v rámci Baltsko-jadranského koridoru a  projektu Via Carpatia. V druhej časti stretnutia sa ministri venovali údržbe, rekonštrukcii mostov a ciest na spoločnej slovensko-poľskej hranici a pravidelnej medzinárodnej autobusovej doprave medzi Poľskom a Slovenskou republikou.

Vďaka eurofondom pribudli v Žiline nové trolejbusy

V Žiline začalo v novembri premávať osem nových nízkopodlažných a energeticky úsporných trolejbusov. Ďalších sedem vozidiel pribudne na žilinské cesty do marca 2018. Dopravný podnik mesta Žilina získa celkovo dvanásť kusov nízkopodlažných trojnápravových kĺbových trolejbusov MHD a tri dvojnápravové sólo trolejbusy.  Trolejbusová doprava zohráva v Žiline kľúčovú úlohu, pretože spája všetky sídliská s centrom mesta. Nové dopravné prostriedky tak zvýšia  úroveň cestovania v meste. Ich nákup bol spolufinancovaný z fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
Čítať viac

Minister odovzdal rezortné ocenenia

Z rúk ministra dopravy Arpáda Érseka prevzalo 7. novembra rezortné ocenenie celkovo päťdesiat vzácnych ľudí z rôznych odvetví a špecializácií, úzko spätých s ministerstvom dopravy. Každý z nich prispel významným dielom a poctivou prácou, nezriedka nad rámec pracovných povinností i pracovného času, k úspešným výsledkom svojej spoločnosti a rezortu.

Do školy na bicykli jazdil rekordný počet žiakov

Záujem o dochádzanie  do školy alebo do práce na bicykli dokazuje aj vyhodnotenie 3. ročníka národnej kampane Do školy na bicykli, ktorý sa niesol v rekordných číslach. Do akcie sa v júni zapojilo takmer 31-tisíc žiakov a 161 základných škôl. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Úspešným súťažiacim zástupcovia rezortu dopravy osobne odovzdali stojany na bicykle, šatky s logom kampane a reflexné prvky.Do budúcnosti plánuje ministerstvo spojiť aktivity tejto kampane s informáciami o zdravotných benefitoch cyklistiky a kurzami dopravnej výchovy.
Čítať viac

Cestovný ruch na Slovensku rástol aj v lete

Cestovný ruch je momentálne vo veľmi dobrej kondícii. Potvrdzuje to aj letná turistická sezóna v roku 2017, ktorá prekonala rekordnú návštevnosť z minulého leta. Počet ubytovaných návštevníkov na Slovensku sa počas letných mesiacov zvýšil v medziročnom porovnaní o 8,2 %, čo je nárast o viac ako 130-tisíc hostí.Prevládali domáci návštevníci, no dynamicky sa vyvíjal aj počet zahraničných hostí, ktorých sa u nás ubytovalo o 8,3 ℅ viac ako vlani. Slovensko prilákalo počas leta najviac návštevníkov z Českej republiky, nasledovali návštevníci z Poľska, Nemecka, Maďarska a Rakúska.Najväčšími lákadlami boli najmä oblasti s možnosťami turistiky. Návštevnosť sa počas leta prirodzene sústreďovala aj do regiónov s termálnymi kúpaliskami a akvaparkmi.
Čítať viac

Slovenské stánky zaujali porotu aj dobrodruhov

Slovenské prezentačné stánky sú pravidelnou súčasťou významných podujatí a veľtrhov cestovného ruchu u našich susedov.  Pri príležitosti 25. ročníka veľtrhu TT Warsaw Varšava dokonca získal národný stánok Slovenskej republiky špeciálne ocenenie HOMO TURISTICUS za „Originálnu a profesionálnu expozíciu“. Expozícia Slovenskej republiky zaberala  94 m2 a patrila k najväčším spomedzi poľských a zahraničných vystavovateľov. Počas novembra sa Slovensko predstavilo aj na varšavskom veľtrhu SNOW EXPO, zameranom na zimné turistické produkty. Mladých športovo založených ľudí  oslovil slovenský stánok i na českom  cestovateľskom festivale „Kolem světa“  a na interaktívnom  outdoorovom festivale „Obzory“. Návštevníci prejavili záujem o slovenské hory, netypické turistické trasy, cyklotrasy aj bežecké horské trasy.

Ministerstvá predložili medzinárodný dohovor o námornej doprave

Ministerstvo dopravy a výstavby  v spolupráci s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo do legislatívneho procesu návrh na ratifikáciu Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006. Cieľom dohovoru je vytvoriť rovnaké podmienky v námornej doprave na celom svete prostredníctvom stanovenia spoločných minimálnych noriem pre námorné lode, pre vlastníkov lodí a pobrežné štáty, ktoré by boli jednoduché, jasné, súdržné a predstavovali by základ pre zostavenie kódexu pracovných podmienok.V námornom priemysle pracuje na celom svete viac ako 1,2 mil. ľudí a toto odvetvie má zásadný význam pre svetovú ekonomiku, pretože predstavuje až 90 % objemu obchodu.

Známka s motívom BECEP

Slovenská pošta na návrh oddelenia bezpečnosti cestnej premávky MDV SR vydala 24. novembra  poštovú známku s tematikou bezpečnosti cestnej premávky. Ústredným motívom poštovej známky, ktorá má verejnosti pripomenúť dôležitosť zvyšovania bezpečnosti na cestách, je štylizovaná značka priechod pre chodcov. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou First Day Cover (FDC) a domicilom Bratislava. Autorom emisie je prof. akad. mal. Robert Jančovič a autorom rytiny FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD.   


 Naša mailová adresa:
info@mindop.sk

Chcete zmeniť nastavenie prijímania e-mailov?
unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*