Minister dopravy naštartoval komunikáciu so županmi

Minister Arpád Érsek sa na úvodnom stretnutí  s ôsmimi predsedami vyšších územných celkov dohodol, že budú  spoločne postupovať pri rozvoji infraštruktúry v krajoch. Súčasne majú v pláne posilniť spoluprácu medzi ministerstvom a krajmi aj na odbornej úrovni a budú hľadať možnosti podpory cestovného ruchu. Všetci prítomní sa zhodli na tom, že výstavba a údržba infraštruktúry sa má riešiť na základe odborných argumentov a nie na základe politického presvedčenia. V tejto súvislosti minister opäť spomenul aj tému prípadného otvorenia dlhovej brzdy na rozvoj infraštruktúry.
Čítať viac

 

Modernizácia mostov na cestách I. triedy

Mosty na cestách I. triedy na celom Slovensku čaká v tomto a budúcom roku rozsiahla modernizácia. Ich nevyhovujúce parametre sa zlepšia vďaka peniazom Európskej únie v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra (OPII).  Aktuálne sa začína s rekonštrukciou deviatich mostov na východnom Slovensku. Nevyhovujúce mosty v Košickom a Prešovskom kraji si už od Slovenskej správy ciest prevzali stavbári, modernizácie budú dokončené v tomto roku. Pomocou fondov Európskej únie sa v posledných dvoch rokoch zmodernizovalo viac ako 80 kilometrov ciest I. triedy, ďalšie desiatky sú vo výstavbe alebo sa pripravujú.
Čítať viac

Pokutovanie zahraničných vodičov bez eDZ

Minister vyzýva všetkých slovenských europoslancov, aby boli maximálne nápomocní hladkému prijatiu zmien v európskej legislatíve, vďaka ktorým bude možné automaticky pokutovať zahraničných vodičov jazdiacich na Slovensku bez diaľničnej známky. Dnes im pokuty vystavujú iba v blokovom konaní priamo na mieste. Každé zdržanie môže oddialiť prijatie potrebných noriem o celé týždne. Preto je podľa rezortu dopravy nepochopiteľné, ak slovenskí europoslanci predkladajú v Európskom parlamente pozmeňovacie návrhy, ktoré sú proti záujmom Slovenska. V tejto záležitosti ministerstvo plne spolupracuje s europoslancom za stranu Most-Híd Jószefom Nagyom, ktorý sa o problematiku aktívne zaujíma.
Čítať viac

Súťaž na úsek R2 Mýtna Lovinobaňa, Tomášovce je už vyhlásená

Vyhlásili sme súťaž na úsek R2 Mýtna Lovinobaňa, Tomášovce. Ministra dopravy Arpáda Érseka pri tejto príležitosti aj napriek zasneženému počasiu privítalo veľké množstvo obyvateľov, ktorým táto cesta pomôže výrazne zlepšiť dopravnú situáciu v regióne. Ukončenie súťaže sa predpokladá koncom roka 2018, následne sa môže začať výstavba. Nový úsek bude dlhý 13,5 kilometra, jeho súčasťou bude 11 mostných objektov, 6 protihlukových stien a jedna križovatka.
Čítať viac

Vlaky pred Žilinou už môžu jazdiť rýchlejšie

Na železničnej trase Bratislava – Žilina pribudli ďalšie kilometre zmodernizovanej trate. V úseku, ktorý sa začína tesne za Považskou Teplou a končí sa pred Žilinou, sú už nové železničné koľaje, nástupištia a podchody. Vybudovaných bolo vyše 13 km nových protihlukových stien, 5 nových cestných nadjazdov. Po dokončení rozostavanej trate pri Púchove a inštalácii zabezpečovacích zariadení budú môcť v roku 2020 vlaky na celej trati Bratislava – Žilina  jazdiť rýchlosťou až 160 km za hodinu. Úsek v dĺžke takmer 23 kilometrov sa začal modernizovať v roku 2014. Projekt so zmluvnou cenou vyše 120 miliónov eur bol financovaný najmä z fondov Európskej únie.
Čítať viac

Nový dizajn dvojjazyčných tabúľ

V súčasnosti používané značenie obcí a miest  v cudzom jazyku v modrom obdĺžniku s bielym nápisom sa zmení. Podľa novej vyhlášky bude tabuľa s označením názvu obce v jazyku národnostnej menšiny biela a rovnako veľká ako názov obce v slovenčine. Rozdiel bude v modrom leme ohraničujúcom túto značku. Zmena veľkosti a dizajnu značky zjednotí používanie cestných tabúľ a zvýši prehľadnosť dopravného značenia. Nové dvojjazyčné tabule sa nebudú meniť naraz a celoplošne. Obmena dopravného značenia bude prebiehať postupne podľa potreby, t. j. keď sa niektorá pôvodná tabuľa znehodnotí, bude namiesto nej osadená nová so zmeneným dizajnom.
Čítať viac

Slovenský stánok sa predstavil na štyroch významných veľtrhoch

Počas druhého mesiaca sekcia cestovného ruchu MDV SR prezentovala Slovensko ako atraktívnu turistickú destináciu na štyroch medzinárodných výstavách cestovného ruchu. Úvodom mesiaca boli krásy Slovenska prezentované v lotyšskej Rige na najväčšej výstave cestovného ruchu v celom Pobaltsku. Nasledoval International Mediterranean Tourism Market v  Tel Avive ako jediný oficiálny veľtrh cestovného ruchu pre odbornú verejnosť v Izraeli. V Prahe sa 15. – 18. februára uskutočnil už 27. ročník stredoeurópskeho veľtrhu cestovného ruchu Holiday World. Partnerskou krajinou pre tento ročník sa stalo z dôvodu stého výročia od vzniku  Československa práve Slovensko. Posledný februárový víkend sa naša krajina predstavila na najväčšom veľtrhu cestovného ruchu v Škandinávii v dánskom Herningu.
Čítať viac

Ministerstvo predstavilo návrh nového stavebného zákona

 

Štátny tajomník MDV SR Peter Ďurček predstavil 28. februára návrh nových stavebných predpisov. Návrh obsahuje napríklad  úpravu práv a povinností zainteresovaných vo výstavbe, a to s dôrazom na zvýšenie zodpovednosti oprávnených osôb. Tiež posilňuje kompetencie stavebnej inšpekcie a zameriava sa aj na profesionalizáciu štátnej správy. V neposlednom rade kladie dôraz na zjednodušenie procesov v rámci výstavby, aby sa uľahčili ľuďom postupy na úradoch. S finálnou verziou nového stavebného zákona sa teraz oboznamujú partneri ministerstva, ktorí participovali na jeho príprave. Po zapracovaní pripomienok predloží ministerstvo tento zákon do legislatívneho procesu.


V marci ministerstvo opäť vyzýva záujemcov o zateplenie rodinného domu

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky dňa 1. marca 2018 vyhlasuje Výzvu č. 4/2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.  Žiadosti o príspevok bude možné elektronicky podávať od 1. apríla 2018 do 31. augusta 2018 alebo do naplnenia počtu elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok, ktorý je stanovený pre 500 žiadostí. Podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príspevok možno poskytnúť do výšky 40 % oprávnených nákladov, najviac však 8 800 eur.
Čítať viac

Tím projektu FAIRway Danube hodnotil plnenie cieľov

Vo februári sa  uskutočnilo ďalšie stretnutie tímu riadenia projektu FAIRway Danube. Cieľom projektu je mať o celom úseku vodnej cesty Dunaj aktuálne, spoľahlivé a harmonizované informácie. Na stretnutí riadenia prebehlo hodnotenie plnenia cieľov projektu. Agentúra rozvoja vodnej dopravy (ARVD) plní úlohy v projekte a má obstarané a zakontrahované vytyčovacie plavidlo. Na Úrade pre verejné obstarávanie prebieha kontrola na meracie plavidlo a meracie zariadenie. V rámci FAIRway Danube bola v decembri 2016 ukončená štúdia realizovateľnosti splavnenia dolného Váhu od Komárna po Piešťany. Na základe tejto štúdie MDV SR a ARVD pripravujú podklady pre ďalší stupeň prípravy implementácie štúdie a dôležité vstupy pre Koncepciu rozvoja vodnej dopravy do roku 2030 až 2050.
Naša mailová adresa:
info@mindop.sk

Chcete zmeniť nastavenie prijímania e-mailov?
unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*