V Žiline otvorili ďalší úsek diaľnice D3

Novootvorený úsek D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno je súčasťou diaľničného prepojenia na Poľsko a zároveň tvorí severozápadný obchvat mesta.  Jeho otvorenie skráti vodičom smerujúcim na sever čas za volantom o polovicu a odľahčí dopravnú situáciu v Žiline. Takmer 4,3 kilometra dlhý diaľničný úsek patrí medzi technicky najnáročnejšie na Slovensku. Prakticky celá jeho trasa vedie buď po mostoch alebo cez tunel. Dominantou celého úseku je estakáda s dĺžkou 1,5 km ponad priehradu, ktorá stojí na 57 pilieroch. Výstavba diaľnice sa začala v júni 2014 a bola financovaná v rámci Operačného programu Doprava  a Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
Čítať viac

V Ružomberku pokračovali rokovania o výstavbe D1

Predstavitelia rezortu dopravy sa stretli so zástupcami samosprávy, aby informovali o  najbližších krokoch pri príprave posledného chýbajúceho úseku D1 Turany – Hubová a tiež o kritických bodoch harmonogramu výstavby D1 Hubová – Ivachnová. Zároveň sa hovorilo aj o možnostiach, ako okamžite zlepšiť dopravnú situáciu v regióne prostredníctvom úprav na existujúcich cestách alebo križovatkách. Témou rozhovorov bol aj plán výstavby prvého úseku rýchlostnej cesty R1 v tesnej blízkosti Ružomberka, podľa ktorého by všetky tranzitujúce nákladné autá smerujúce na Donovaly odklonili z centra mesta.
Čítať viac

Rýchlikom z Bratislavy do Žiliny o štvrťhodinu kratšie

Cesta rýchlikom na jednej z najvyťaženejších železničných trás medzi Bratislavou a Žilinou trvá od 10. decembra  kratšie. Výraznú zmenu prinieslo zrýchlenie trate Bratislava – Púchov, kde vlaky začali premávať rýchlosťou 160 km/h. Zrýchlenie trate v tomto úseku je súčasťou stavby „Modernizácia železničnej trate Nové mesto nad Váhom – Púchov, III. etapa. Z hlavného mesta sa cestovanie rýchlikom do Žiliny skrátilo o 15 minút, pri vlakoch kategórie InterCity to je o 7 minút menej. Vlakmi InterCity je podľa nového cestovného poriadku možné cestovať nielen rýchlejšie, ale po prvý raz aj priamo z metropoly východu až do hlavného mesta Rakúska.

Čítať viac

Vo Zvolene vybudujú za eurofondy technické centrum pre vlaky

Zástupcovia Európskej komisie spolu s ministrom dopravy si 14. decembra vo Zvolene obhliadli miesto budúceho moderného zariadenia pre kontrolu a prípravu vlakových súprav. Prehliadka bola súčasťou zasadnutia Monitorovacieho výboru pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra. Súčasné pracovisko už kapacitne nestačí na plánovaný objem a nevyhovuje novým hygienickým a environmentálnym normám. Zámerom  projektu je vybudovanie  infraštruktúry na kontrolu a prípravu osobných železničných koľajových vozidiel – hala pre prevádzkové ošetrenie súprav, hala pre stabilný umývač vozidiel, koľajiská, posunovacie zariadenie a iné. Infraštruktúra sa začne budovať v budúcom roku a má byť dokončená do konca roku 2020. Európska únia na ňu prispeje sumou viac ako 25,7 milióna eur. 
Čítať viac

Minister stiahol Informačný systém výstavby z Riadiaceho výboru

Minister Arpád Érsek sa rozhodol stiahnuť Informačný systém výstavby v súčasnej podobe z nadchádzajúceho rokovania Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Urobil tak na základe vlastných analýz, pripomienkového konania, ako aj po zozbieraní expertných posúdení, ktoré si na tento projekt nechal vypracovať. Informačný systém výstavby má za cieľ digitalizovať proces stavebného aj územného povoľovania a pomôcť skrátiť čas potrebný na vydanie príslušných povolení. Minister postupne vyhodnocuje jednotlivé IT projekty, ktoré prebral po svojom príchode na ministerstvo.
Čítať viac

Sociálni partneri v rezorte dopravy hodnotili rok 2017

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek  sa na  každoročnej Generálnej porade stretol so zástupcami rezortných sociálnych partnerov a zamestnávateľov. Sociálni partneri rokovali o najpálčivejších témach rezortu a hodnotili plnenie strategických a legislatívnych zámerov ministerstva v tomto roku. Diskutovalo sa najmä o nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v odvetví stavebníctva a nedostatku vodičov v doprave. Dôležitými témami boli aj bytová politika, riešenie bezpečnosti železničnej prevádzky a koncepčné a legislatívne zámery rezortu na rok 2018.Účastníci vyzdvihli spoluprácu a vecný dialóg rezortu dopravy na vzájomných stretnutiach. 
Čítať viac

Východ Slovenska bude pre turistov atraktívnejší

Ministerstvo dopravy a výstavby SR sa rozhodlo zastrešiť projekt vznikajúci  na slovensko-poľskom pohraničí. V tomto období vzniká spoločná nezisková organizácia, ktorá by mala zastrešovať  budovanie a propagáciu značiek a produktov pre turistický ruch v oblasti Karpát predovšetkým na východe Slovenska a východe  Poľska. Jej cieľom je pritiahnuť na severovýchod Slovenska turistov, ktorí by tu trávili čas a využili služby na oboch stranách hranice, čo by prinieslo do regiónu nové pracovné príležitosti aj dodatočné príjmy.

Čítať viac

Ministerstvo uzavrelo tretiu výzvu na zatepľovanie rodinných domov

Predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu v rámci 3. výzvy bolo ukončené 31. októbra. Elektronicky zaevidovaných bolo 246 žiadostí, z toho bolo 164 doručených aj v listinnej podobe. Žiadosti doručené v listinnej podobe sú priebežne vyhodnocované a k 19. decembru  bolo k 85 žiadostiam vydané rozhodnutie o prerušení konania a rezervovaný príspevok vo výške 748 000 eur, k 5 žiadostiam bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí príspevku vo výške 36 313,35 eura, pri 14 žiadostiach bolo zastavené konanie o poskytnutí príspevku z dôvodu nedoplnenia chýbajúcich dokladov, k 6 žiadostiam vydané rozhodnutie o neposkytnutí príspevku z dôvodu nesplnenia zákonných podmienok a pri 54 žiadostiach ešte prebieha posudzovanie predložených príloh. Ministerstvo predpokladá vyhlásenie ďalšej výzvy v II. štvrťroku 2018.

Projekt DaReM zlepší podmienky plavby na Dunaji

V Bratislave sa 11. decembra uskutočnilo úvodné a koordinačné stretnutie k projektu DaReM – Rehabilitačné opatrenia na rieke Dunaj. Cieľom projektu je rehabilitácia plavebnej dráhy medzinárodnej vodnej cesty, ktorá bola zanesená sedimentmi v dôsledku mimoriadnych povodňových udalostí. Predpokladané náklady dosahujú takmer 10 miliónov eur, pričom až 85 % z nich pokryjú nenávratné finančné prostriedky z Nástroja na prepájanie Európy (CEF – Transport). Na projekte budú spolupracovať rozpočtová organizácia z rezortu dopravy Agentúra rozvoja vodnej dopravy a štátne podniky Vodohospodárska výstavba, Slovenský vodohospodársky podnik z rezortu životného prostredia.Naša mailová adresa:
info@mindop.sk

Chcete zmeniť nastavenie prijímania e-mailov?
unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*