Liberalizácia úseku Košice – Moldava nad Bodvou

Ministerstvo zverejnilo ďalší úsek železničnej trate, ktorý bude súčasťou liberalizačného balíka. Po úseku Žilina – Rajec pripravuje vypísanie súťaže na trati Košice – Zvolen, konkrétne v 31-kilometrovom úseku Košice – Moldava nad Bodvou. Úsek je čiastočne elektrifikovaný, dobudovanie elektrifikácie jeho zvyšnej časti je naplánované v rámci OPII. Ministerstvo dopravy chce transparentnou verejnou súťažou umožniť, aby sa o prevádzkovanie vybraných železničných tratí mohlo uchádzať široké spektrum dopravcov, teda malých aj veľkých. Ďalšie trate budú preto zverejnené v najbližších mesiacoch.
Čítať viac

Cestné a mostné projekty na juhu Slovenska dostali podporu

Zlepšovanie mostnej a cestnej infraštruktúry v prihraničných regiónoch na juhu Slovenska pokračuje. Vláda uvoľnila finančné prostriedky na projekty pre Nitriansky samosprávny kraj a obec Radvaň nad Dunajom. Oba projekty vyplývajú z medzištátnych dohôd a sú súčasťou balíka, ktorý má podporiť prepojenie Slovenska s Maďarskom. Ministerstvo dopravy a výstavby SR tieto infraštruktúrne aktivity podporuje a odporúčalo na ne vyčleniť finančné zdroje. Tieto projekty sa budú realizovať najmä vďaka finančnej pomoci z fondov EÚ, v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.
Čítať viac

Nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke už platí

Podľa zákona, ktorý vošiel do platnosti 20. mája, motoristi uvítajú zníženie pokút za neabsolvovanie povinnej technickej a emisnej kontroly, povoľuje sa dovoz osobných vozidiel s pravostranným riadením. Zákon prináša aj nové predpisy o schvaľovaní vozidiel a balíček opatrení Európskej únie, ktoré súvisia s kontrolami technického stavu. Ministerstvo dopravy bude zároveň povoľovať zriadenie nových staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete, ak budú splnené zákonné podmienky.
Čítať viac

Minister pozorne sleduje výstavbu ciest D4/R7

Minister dopravy Arpád Érsek absolvoval 22. mája ďalší kontrolný deň prác na výstavbe D4/R7. Práce pokračujú a aktuálne sa budujú konštrukcie mostov, nadjazdov a podjazdov. Prebiehajú tiež zemné práce a väčšina preložiek sietí je už zrealizovaná. Minister pripomenul, že v týchto pravidelných kontrolách sa chystá naďalej pokračovať a pozorne sledovať, ako práce napredujú.

Zasadnutie skupiny traktorových kódov OECD zaznamenalo rekordnú účasť

V dňoch 24. a 25. mája  sa v Bratislave konalo zasadnutie Technickej pracovnej skupiny Kódov OECD pre skúšanie lesných a poľnohospodárskych traktorov (The Technical Working Group Meeting of the OECD Tractor Codes). Na zasadnutí sa zúčastnilo rekordných 40 účastníkov z členských krajín Kódov OECD. Slovensko je členom Kódov od roku 1993 a od roku 2015 je ich odborným gestorom Ministerstvo dopravy a výstavby SR, štátny dopravný úrad. Zástupcovia OECD a zúčastnení delegáti vyzdvihli vysokú úroveň podujatia a konštatovali, že Slovenská republika je kľúčový partner v tejto oblasti a tešia sa na ďalšiu spoluprácu. Štandardné kódy OECD pre oficiálne skúšanie poľnohospodárskych a lesných traktorov sú súborom testovacích noriem s cieľom uľahčiť medzinárodný obchod.


Z Bratislavy do Žiliny premával Vlak pľúcneho zdravia
 
Cestujúci v rannom vlaku z Bratislavy do Žiliny a späť si 31. mája mohli dať zmerať tlak a poradiť sa, ako prestať s fajčením. Vlak pľúcneho zdravia vyrazil na trať o 8.00 hod. pri príležitosti Svetového dňa bez fajčenia. V spolupráci s ministerstvom dopravy a železnicami išlo už o 8. ročník tejto preventívnej akcie. Záujemcovia si vo Vlaku pľúcneho zdravia mohli dať zmerať spirometriu, obsah CO vo vydychovanom vzduchu či tlak krvi. Lekár zároveň poskytoval rady záujemcom, ktorí chcú so zlozvykom skončiť. Na Slovensku fajčí vyše 30 % obyvateľov a každý rok zomrie na následky fajčenia v SR okolo 11-tisíc ľudí.
Čítať viac

Návštevnosť Slovenska v roku 2017 opäť prelomila rekord

Slovensko si minulý rok ako svoju dovolenkovú destináciu vybralo celkovo 5,4 milióna domácich a zahraničných turistov. V porovnaní s rokom 2016 ide o nárast o 7 % . Najviac zahraničných hostí prichádza zo susedných krajín – Českej republiky (vyše 645-tis.) a Poľska (vyše 209-tis.). Ďalej sú to Nemci, Maďari a Rakúšania. Rastie aj počet turistov zo vzdialených trhov – Izraela (+52 %), Islandu (+50 %) či Ruska (+22 %). Markantný nárast v minulom roku dosiahli turisti z Číny. Potešujúcim je aj fakt, že až 60 percent všetkých návštevníkov sú dovolenkujúci Slováci, ktorí chcú spoznávať svoju domovinu čoraz viac. Tradične najsilnejším obdobím, keď turisti cestujú po krajine, je leto, t. j. mesiace jún až august.
Čítať viac

Slovensko sa propaguje v Česku pred letnou sezónou

Zahraničné zastúpenie cestovného ruchu Slovenska v Českej republike odprezentovalo zaujímavé produkty vhodné pre letný cestovný ruch na troch outdoorových akciách v Českej republike. V stredu 9.mája bol slovenský stánok súčasťou podujatia „Den Evropy“, prezentácie krajín EÚ pri príležitosti oslavy 14. výročia vstupu Českej republiky do Európskej únie v Prahe. Druhou úspešnou akciou na propagáciu Slovenska bol „Festival ambasád“ v Dejvicích 12. mája. Podpora  letnej turistickej sezóny na českom trhu bola docielená aj počas outdoorovej akcie „Horácke slávnosti“ v sobotu 19. mája  v Telči. Priamou účasťou a prezentáciou Slovenska na podobných podujatiach možno prispieť k rastu aktívneho zahraničného cestovného ruchu z Českej republiky, ktorá je dlhodobo najvýznamnejším zdrojovým trhom Slovenska.


Poznáme výsledky súťaže „Progresívne, cenovo dostupné bývanie“

29. mája ocenil minister dopravy a výstavby Arpád Érsek najlepšie riešenia výstavby bytových domov v rámci jubilejného 20. ročníka súťaže „Progresívne, cenovo dostupné bývanie“. Dlhodobým cieľom súťaže je podpora a propagácia kvalitných, progresívnych, estetických a zároveň finančne nenáročných riešení bytov na Slovensku. V 20. ročníku boli hodnotené bytové budovy dokončené a skolaudované na území SR v priebehu minulého roka. Do súťaže bolo zaradených celkovo 12 súťažných návrhov v troch kategóriách. Na návrh odbornej poroty boli ocenené 4 stavby.
Čítať viac

Minister sa zúčastnil na stretnutí lídrov v stavebníctve

Minister dopravy a výstavby SR sa v utorok 29. mája zúčastnil na Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva 2018. Predmetom podujatia bola diskusia o súčasnom stave a budúcom vývoji slovenského stavebníctva s poprednými predstaviteľmi vlády a generálnych riaditeľov stavebných, projektových a developerských spoločností. Tento sektor nepochybne tvorí jednu z najdôležitejších súčastí slovenského hospodárstva. Preto zástupcovia tohto odvetvia považujú  za veľmi dôležité, aby sa spolu pravidelne stretávali, vymieňali si svoje názory na problematiku a spoločne dospeli k správnym rozhodnutiam.
Čítať viac

Dopravné odbory majú perspektívu – predstavia sa vo Vrútkach

Zvýšenie záujmu žiakov o štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy je cieľom spoločného podujatia „Kam po skončení základnej školy – Študuj dopravu“. Počas 1. a 2. júna  si školáci budú môcť vyskúšať riadenie dopravy z pozície výpravcu na modelovej železnici a riadenie rušňa, zažijú prevrátenie osobného vozidla pomocou simulátora a oboznámia sa s pokusmi vo „vedeckej cukrárni“. Budú mať možnosť navštíviť priestory autobusu, kamióna, rušňa, oboznámiť sa s vykonávaním dispečingu, diagnostikou vozidiel a prácou na železnici. Odborníci zároveň poskytnú študentom kariérové poradenstvo s alternatívami ďalšieho profesijného smerovania.
Čítať viac

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti 2018

Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Slovenská elektrotechnická spoločnosť zorganizovali tradičné stretnutie k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti spojené s odovzdaním Ceny Jozefa Murgaša za rok 2017. Cenu udeľuje MDV SR a SES každoročne na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov. Projekt prispieva k rozvoju elektrotechniky, energetiky a informatiky na Slovensku. Na základe hodnotenia odbornej komisie sa laureátom Ceny Jozefa Murgaša za rok 2017 stal doc. Ing. Peter Počta, PhD. Cenu víťazovi slávnostne odovzdala štátna tajomníčka MDV SR Ladislava Cengelová a predseda SES Ing. Ján Tuška.
Čítať viac

Potvrdenie systému riadenia kvality podľa novej normy

Smernica EP a Rady č. 2009/21/ES ukladá povinnosť každému členskému štátu EÚ vytvoriť, zaviesť a udržiavať systém riadenia kvality pre operačné časti činností svojich úradov, ktoré súvisia s funkciou vlajkového štátu. Zavedenie systému riadenia kvality operatívnych činností odboru námorný úrad podľa normy ISO 9001:2008 bolo vykonané k 1. januáru 2013. Odbor námorný úrad zaviedol nové požiadavky normy ISO 9001:2015 (nahradila pôvodnú ISO normu 9001:2008 a vstupuje do platnosti 15. septembra 2018) do certifikovaného systému riadenia kvality. Operačné činnosti boli posúdené dozorným certifikačným auditom, pri ktorom bol potvrdený úplný súlad systému riadenia kvality s novou normou.Naša mailová adresa:
info@mindop.sk

Chcete zmeniť nastavenie prijímania e-mailov?
unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*