Minister kontroloval priebeh výstavby diaľnic

Na základe kontrolného dňa priamo na stavenisku ciest D4/R7 minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek zhodnotil, že tempo prác stále nie je také, ako očakával. Výstavbu brzdia okrem iného  chýbajúce dodatočné povolenia, ktoré musí koncesionár získať na zmeny v projektoch, ktoré si navrhol. Šéf rezortu dopravy sa preto okrem samotného postupu prác zaujímal aj o to, v akom štádiu je získavanie týchto kľúčových povolení. Arpád Érsek spolu s predsedom bratislavskej župy Jurajom Drobom a tamojšími starostami vyzvali občianske iniciatívy, aby rozumne využívali právo vyjadrovať sa o verejných veciach, ako je výstavba ciest, pretože stavbu brzdia aj časté odvolania. Naopak, výstavba D1 pri Košiciach ide podľa plánu. Dokončenie výstavby úseku dlhého 14,4 km je plánované na koniec roka 2019. Projekt výstavby úseku D1 Budimír – Bidovce bude spolufinancovaný z európskych zdrojov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Čítať viac

 

Novou štátnou tajomníčkou sa stala Ladislava Cengelová

Do funkcie štátnej tajomníčky na ministerstve dopravy a výstavby bola vymenovaná Ladislava Cengelová. Rozhodla o tom vláda na svojom zasadnutí 25. apríla. Ladislava Cengelová v rezorte dopravy pôsobí už takmer dvadsať rokov. „Mojím cieľom bude napĺňať priority vlády, ktoré sú jasne definované v programovom vyhlásení, pričom sa chcem sústrediť najmä na vznik dopravnej autority. Tá má potenciál zlepšiť dopravu ľudí aj zefektívniť fungovanie celého verejného sektora v oblasti verejnej dopravy,“ povedala nová štátna tajomníčka.
Čítať viac

V Štúrove zrekonštruujú okružnú križovatku

6. apríla bol poklepaný základný kameň rekonštrukcie križovatky na ceste I/76 Štúrovo a pokračujúcej Nánanskej cesty. Pri rekonštrukcii existujúcej cesty I/76 bude existujúca vozovka nahradená novou a súčasne sa rozšíri na šírku osem metrov. Pozdĺž komunikácie sa vybudujú cyklistické pruhy. Súčasná priesečná križovatka cesty prvej triedy a miestnych komunikácií bude prebudovaná na jednopruhovú okružnú križovatku s obchvatom. Nová križovatka by mala byť hotová v prvom kvartáli roka 2019 s finančnou podporou z eurofondov prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
Čítať viac

Ministerstvo podporuje študentov cestovného ruchu a odborov týkajúcich sa dopravy

Rezort dopravy aj tento rok vyhlásil súťaže Top turistická destinácia regiónu a Maják pre dopravu. Súťaže sa uskutočnili v rámci celoštátnej prezentačnej výstavy Mladý tvorca, ktorá sa konala v dňoch 26. – 27. apríla  v Nitre. Súťaž TOP turistická destinácia regiónu je určená pre žiakov stredných odborných škôl  v študijných odboroch zameraných na cestovný ruch. Súťažné projekty majú za cieľ propagovať a ponúknuť potenciálnemu návštevníkovi „cieľové miesto“ ako zaujímavú turistickú destináciu. Zvolená destinácia sa musí nachádzať na území kraja, v ktorom škola sídli.  Súťaž Maják pre dopravu má podtitul „Kam po skončení základnej školy? Študuj dopravu!“ Cieľom projektu je motivovať žiakov základných škôl, aby si pre svoje stredoškolské štúdium zvolili zameranie v oblasti dopravy.
Čítať viac

Minister preveril možnosti obnovenia osobnej dopravy na trati Zvolen – Šahy

Minister Arpád Érsek  26. apríla osobne skontroloval aktuálny stav železničnej trate Zvolen osobná stanica – Šahy a následne vydal pokyn, aby železničiari urobili potrebné kroky na obnovenie osobnej vlakovej dopravy na tejto trati. Na prejazde 74 kilometrov dlhej trate ho okrem starostov z dotknutých obcí sprevádzali aj generálni riaditelia ŽSR a ZSSK. Od roku 2003 bola trať udržiavaná len pre potreby nákladnej dopravy. Dôvodom bol nízky záujem cestujúcich, ktorí železnicu na tomto úseku využívali. Zavedením bezplatnej železničnej dopravy v roku 2014 však záujem o cestovanie vlakmi narastá, čo sa prejavilo aj na tomto úseku.

Čítať viac

Minister vyzýva na opatrnosť pri prechádzaní cez železničné priecestia

Nelegálne prechádzanie cez vlakové koľaje môže skončiť tragicky. Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek sa preto v utorok 10. apríla v Trnave na železničnom priecestí na Kamennej ceste zúčastnil  preventívno-bezpečnostnej akcie Stihnem – Nestihnem. Zameraná bola na kontrolu pohybu na nelegálnych priechodoch cez železničnú trať, kadiaľ si občania všetkých vekových kategórií vrátane mládeže, detí a dokonca aj cyklistov skracujú cestu a ohrozujú tak predovšetkým vlastné životy.

Slovensko hostilo dopravných expertov z celej Európy

Slovensko bolo v apríli miestom zasadnutia európskych dopravných expertov. Fórum NETLIPSE, združujúce odborníkov z ministerstiev dopravy, dopravných agentúr a univerzít z krajín EÚ, slúži na výmenu skúseností s prípravou a realizáciou veľkých infraštruktúrnych projektov. Ministerstvo dopravy a výstavby SR bolo spoluorganizátorom tohto prestížneho európskeho stretnutia. Na stretnutí experti z krajín EÚ diskutovali o nových trendoch vo verejných obstarávaniach veľkých dopravných projektov v Holandsku, Fínsku či Dánsku. Zároveň si zahraniční hostia pozreli projekt modernizácie gabčíkovských vrát a tiež pripravované projekty na zlepšenie parametrov Dunajskej vodnej cesty.
Čítať viac

Štartuje kampaň Do práce na bicykli

Slávnostné otvorenie kampane Do práce na bicykli sa posledný aprílový deň tradične uskutočnilo na pôde Ministerstva dopravy a výstavby SR. Na jej odštartovaní sa osobne zúčastnili aj štátna tajomníčka rezortu dopravy Ladislava Cengelová a štátny tajomník Peter Ďurček. Od 1. mája do 31. mája 2018 sa tak vo vyše 81 mestách a obciach uskutoční mesiac trvajúca kampaň, ktorej cieľom je podpora cyklistickej dopravy ako ekologickej, zdraviu prospešnej alternatívy automobilovej dopravy. Cyklisti dochádzajúci do práce môžu v tomto roku využiť mobilnú aplikáciu, ktorá bude zaznamenávať ich pohyb.  Do 5. ročníka tejto celonárodnej kampane sa zapojilo už 81 miest a obcí. Je to o 7 samospráv viac ako v rovnakom porovnávacom období minulého roka. Tie sa prostredníctvom kampane dozvedia, kadiaľ cyklisti v skutočnosti jazdia a kde vzniká dopyt po nových cyklotrasách.
Čítať viac

Stavbou roka 2017 sa stal úsek diaľnice D3

Hlavnú cenu titul Stavba roka 2017 získal úsek diaľnice D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno. Cenu odovzdal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek na 23. ročníku prestížnej celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku. Galavečer sa konal 11. apríla  v priestoroch Incheba Expo Arény v Bratislave. Takmer 4,3 kilometra dlhý diaľničný úsek patrí medzi technicky najnáročnejšie na Slovensku. Prakticky celá jeho trasa totiž vedie buď po mostoch alebo cez tunel. Prvé autá po ňom prešli v decembri 2017. Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie získal tiež jeden z projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra,  diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité.
Čítať viac

Ministerstvo triumfovalo na súťaži subjektov cestovného ruchu

České a slovenské subjekty cestovného ruchu si  vo Vysokých Tatrách zmerali  sily v rôznych športových disciplínach v rámci  5. ročníka Tourism X Games. Česko-slovenské hry sa konali 6. a 7. apríla  pri príležitosti 100. výročia založenia ČSR. Cieľom športovo-vzdelávacieho podujatia pre subjekty z odvetvia cestovného ruchu je prepojiť profesionálov počas neformálnej celodennej športovej akcie, tak aby sa mohli nielen vzdelávať, zmerať sily v športových súťažiach, ale aj prebrať s kolegami z odvetvia novinky, trendy, nadviazať kontakty alebo hlbšiu spoluprácu. Tento rok sa do hier zapojilo celkovo 33 tímov. Napriek tomu, že sa ministerstvo  zúčastnilo na hrách prvýkrát,  umiestnilo sa hneď na prvom mieste.


 

Ministerstvo vystavovalo výber z diela Františka Horniaka

V priestoroch sídla Ministerstva dopravy a výstavby SR mala verejnosť  možnosť prezrieť si  10. – 13. apríla najpozoruhodnejšie rytiny Františka Horniaka. Účelom výstavy bolo predstaviť výber z diela Františka Horniaka, ktorý získal za 25 rokov slovenskej známkovej tvorby mnoho ocenení na národnej, ako aj svetovej úrovni. Vystavené boli kópie ryteckých rozkresieb poštových známok, originálne odtlačky rytín a tlačové listy najmä z emisného radu Umenie. Tieto boli doplnené o emisie z radu Ochrana prírody a Krásy našej vlasti, ako aj o ďalšie známky vydané v hárčekovej úprave.
Čítať viac

Na veľtrhu CONECO sa prezentovali významné vodné projekty

Na Veľtrhu CONECO 2018 v špecializovanej sekcii s názvom VODA boli 12. apríla prezentované  projekty Inovácia a modernizácia plavebných komôr vodného diela Gabčíkovo a DaReM – Danube Rehabilitation Measures. Ide o dva najvýznamnejšie projekty, ktoré riešia zabezpečenie plavebnej prevádzky na medzinárodnej vodnej ceste Dunaj a ktoré významným spôsobom pomôžu rozvoju vodnej dopravy cez vodné dielo Gabčíkovo. Nad veľtrhom CONECO mali záštitu Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo životného prostredia SR, pričom na oboch projektoch spolufinancovaných z Nástroja na prepájanie Európy (CEF Transport) pracujú projektoví partneri z týchto rezortov – Agentúra rozvoja vodnej dopravy, Vodohospodárska výstavba, š.p., a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

 Naša mailová adresa:
info@mindop.sk

Chcete zmeniť nastavenie prijímania e-mailov?
unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*