Minister dopravy skontroloval diaľničné stavby pri Žiline a Ružomberku

Minister dopravy Andrej Doležal skontroloval prvé stavby od svojho nástupu do funkcie. Po návšteve stavby na diaľničných úsekoch D1 v okolí Žiliny a Ružomberka je rozhodnutý žiadať od NDS  hĺbkový audit, pretože cena privádzača Lietavská Lúčka – Žilina presahuje viac ako dvojnásobok pôvodne stanovej ceny. O výsledku auditu bude verejnosť informovaná. Súčasťou kontroly bol aj tunel Višňové v úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala. Po prerušení stavebných prác je vyhlásená súťaž na zhotoviteľa. Jej ukončenie je plánované do konca roka 2020. Rovnako kľúčovým je pre ministra dopravy obchvat Ružomberka, úsek D1 Hubová – Ivachnová. Podpísaním spoločného memoranda s predstaviteľmi mesta sa zhodli na tom, že je potrebné vytvoriť tzv. vratné vetvy pre nákladnú dopravu, aby kamióny nezaťažovali mesto. Ich stavbu bude financovať NDS z vlastných zdrojov. 

Čítať viac

Problematický násyp pod D4 musí byť odstránený

Šéf rezortu dopravy a výstavby Andrej Doležal vyslovil vážne podozrenie, že do násypu pod budúcou diaľnicou D4 použil koncesionár nebezpečný a nelegálny odpad. Toto konanie je v rozpore so stavebným povolením a tiež stavebným projektom, ktorý je súčasťou platnej koncesnej zmluvy. Koncesionár mal takmer rok na vykonanie nápravy a dostal priestor na svoju obhajobu v zákonnej lehote. Definitívne rozhodnutie špeciálneho stavebného úradu by malo byť známe do 15. mája. Ak sa podozrenia potvrdia, minister si nevie predstaviť iný postup ako odstránenie stavby, ktoré by sa malo udiať v špeciálnom režime. Zároveň chce v spolupráci s príslušnými úradmi nariadiť ekoaudit aj v ďalších častiach stavby D4R7. Dôvodom sú podozrenia, že takýchto nelegálnych „kopcov“ s odpadom by sa mohlo pod budúcim obchvatom objaviť viac. Minister aj počas víkendu na bicykli osobne skontroloval priebeh prác na jednotlivých úsekoch rýchlostnej cesty R7.

Čítať viac

Vplyv pandémie na dopravcov majú zmierniť spoločné európske riešenia

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal diskutoval s ministrami dopravy Európskej únie o dopravných problémoch v čase koronakrízy. Jedným z hlavných bodov rokovania bolo predĺženie platnosti licencií, osvedčení, certifikátov a akceptovanie jednotného potvrdenia pre zamestnancov v medzinárodnej doprave pri prechode štátnych hraníc, ktoré budú platné v celej EÚ. Počas videokonferencie sa ministri dotkli aj témy kompenzácií leteniek v dôsledku zrušených letov, témy zjednodušenia administratívnych kontrol pri prechode hraníc, či finančnej podpory pre poskytovateľov leteckých navigačných služieb. Ministri sa zhodli, že prijatie pravidiel na celoeurópskej úrovni musí byť čo najrýchlejšie.
Čítať viac

Minister dopravy  a minister vnútra podporili poštových doručovateľov v Krompachoch

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal osobne podporil poštových doručovateľov, ktorí v Krompachoch priamo v teréne vyplácajú sociálne dávky obyvateľom miestnej osady. Spoločne s ministrom vnútra Romanom Mikulcom vyjadrili poďakovanie za ich prácu a ocenili tiež disciplinovanosť obyvateľov. Mobilné poštové miesta slúžia na vyplácanie sociálnych dávok v lokalitách, kde je zvýšené riziko šírenia koronavírusu, umiestnené sú okrem Krompách aj v obciach Bystrany a Žehra. Minister dopravy zdôraznil, že spoločne s rezortom práce a sociálnych vecí koordinujú postupy aj pri vyplácaní dôchodkov, aby sa k všetkým dostali načas a bez komplikácií.

Čítať viac

Mýtny systém musí fungovať v prospech štátu

Na pôde rezortu dopravy sa uskutočnilo prvé stretnutie o budúcnosti mýtneho systému s Útvarom hodnoty za peniaze. Na stretnutí sa zúčastnili minister dopravy Andrej Doležal, minister financií Eduard Heger, štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť a šéf Útvaru hodnoty za peniaze Štefan Kišš. Všetci prítomní diskutovali o potrebe výhodnejšieho fungovania mýtneho systému v prospech štátu. Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal považuje vyriešenie problémov s mýtnym systémom za jednu zo svojich priorít a chce aj v tejto súvislosti s Útvarom hodnoty za peniaze úzko spolupracovať. Pripustil, že jednou z možností je, že štát si bude systém prevádzkovať sám.


Ministerstvo dopravy chce umožniť opätovné fungovanie autoškôl

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal požiadal Ústredný krízový štáb SR, aby prerokoval možnosť fungovania autoškôl počas koronakrízy. Ministerstvo zároveň pripravilo novelu, ktorá umožní vyučovať 100 % teórie online.  Z dôvodu legislatívneho procesu môže novela vstúpiť do platnosti najskôr 23. mája 2020. Povolenie praktickej výučby závisí od prerokovania žiadosti ministerstva na Ústrednom krízovom štábe. Rozhodujúce slovo tak bude mať v tomto prípade hlavný hygienik SR. Napriek závažnosti ekonomických strát sú všetky opatrenia Ústredného krízového štábu v súlade s vývojom epidemiologickej situácie. Ministerstvo dopravy a výstavby SR ich plne rešpektuje a verí, že vďaka ich dodržiavaniu bude možné v krátkom čase otvoriť zatvorené prevádzky obchodov a služieb.
Čítať viac

Minister Andrej Doležal spravil zmeny na manažérskych pozíciách

Minister dopravy Andrej Doležal vykonal v apríli po dôkladnom zvážení zmeny na viacerých dôležitých postoch. Jeho cieľom je vyvodiť dôsledky za vzniknuté pochybenia a zveriť spoločnosti výkonným a spoľahlivým odborníkom.  Minister  odvolal riaditeľa štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky Blažeja Zaujeca. V súčasnosti prebieha v súvislosti s obsadením funkcie riadne výberové konanie. Zmenu urobil aj vo funkcii generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti. Osobne poďakoval Jánovi Ďurišinovi za jeho prácu pre rezort a  vymenoval nového generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Juraja Tlapu, odborníka v oblasti výstavby strategickej infraštruktúry. Správna rada ŽSR v apríli odvolala aj  generálneho riaditeľa Igora Poláka. Minister dopravy a výstavby osobne v sídle spoločnosti vymenoval nového riaditeľa dlhoročného riadiaceho  zamestnanca ŽSR Miloslava Havrilu. Zmena  nastáva aj na poste riaditeľa Slovenskej pošty. Namiesto Petra Helexu bude poverený riadením Martin Ľupták. Poštu bude viesť od 1. júna 2020 až do riadneho výberového konania.

Ministerstvo hľadá riešenia na opätovné naštartovanie turizmu

Ministerstvu dopravy a výstavby záleží na eliminovaní negatívnych vplyvov pandémie na oblasť cestovného ruchu. Záchrana cestovného ruchu by však mala byť koordinovaná v celej Európskej únii. Zhodlo sa na tom 27 ministrov a štátnych tajomníkov zodpovedných za turizmus počas spoločnej videokonferencie. Na jednej strane treba zabrániť krachu cestovných kancelárií, zároveň je nutné ochrániť ich klientov, ktorí za zájazdy zaplatili. Postoj ministerstva  na videokonferencii tlmočila štátna tajomníčka Katarína Bruncková. Na tému podpory cestovného ruchu postihnutom pandémiou rokovala štátna tajomníčka aj so zástupcami organizácií cestovného ruchu. Rezort dopravy si uvedomuje vážnosť situácie, preto krajským a oblastným organizáciám cestovného ruchu, ktoré už predložili projekty na získanie dotácií na tento rok, umožní žiadosti o dotácie prepracovať a zohľadniť v nich aktuálny stav. Na stretnutí rezonovala aj problematika flexibility nastavenia systému dotácií, členských príspevkov, či možné zmeny v rámci zákona vzhľadom na vývoj krízovej situácie a smerovanie a vývoj cestovného ruchu v budúcnosti.
Čítať viac

Kampaň Do práce na bicykli sa presúva na september

Vyznávači jazdy ekologickej dopravy budú súťažne jazdiť do práce až v septembri. Tradičnú májovú kampaň Do práce na bicykli presúva Ministerstvo dopravy a výstavby SR z dôvodu pretrvávajúcich opatrení na zabránenie rozšírenia pandémie koronavírusu na september 2020. Po dohode s organizačným a technickým garantom kampane, Občianskou cykloiniciatívou Banská Bystrica, je prebiehajúca registrácia samospráv predĺžená do  18. augusta 2020 s následným prihlasovaním jednotlivých 2- až 4-členných tímov do 7. septembra 2020. Samotná kampaň tak bude prebiehať od 1. do 30. septembra 2020.
Čítať viac

https://twitter.com/mindopsr
https://sk-sk.facebook.com/ministerstvo.dopravy/
http://www.mindop.sk/index/index.php


Naša mailová adresa:
info@mindop.sk