Slovensko získalo viac ako 700 miliónov na dopravu v súťaži projektov v Bruseli

Viac ako 700 miliónov eur investuje Európska únia v najbližších rokoch do rozvoja dopravy na Slovensku z nástroja na prepojenie Európy (CEF).Tie predstavujú investíciu navyše k už prideleným 4 miliardám v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra, a to najmä do udržateľných módov dopravy. V rámci doterajších troch výziev schválila Európska komisia desiatky slovenských projektov, najmä z oblasti železničnej a vodnej dopravy. Uspeli však aj projekty zamerané na rozvoj alternatívnych palív v  doprave. Nástroj CEF predstavuje jedinečnú príležitosť na získanie významných finančných prostriedkov pre SR.  Po roku 2023, kedy sa skončí aktuálne obdobie fondov EÚ, bude tento model pravdepodobne jeden z pilierov budúceho financovania dopravnej infraštruktúry u nás.

Čítať viac

V Komárne sa začína výstavba mosta cez Dunaj

V maďarskom Komárome sa uskutočnilo 17. októbra slávnostné poklepanie základného kameňa nového komárňanského mosta. Nový most cez rieku Dunaj medzi mestami Komárno a Komárom postavia o 200 metrov vyššie od existujúceho železničného mosta a povedie ním hlavná cesta s dvoma jazdnými pruhmi. „Nové cestné spojenie zlepší podmienky na rozvoj cezhraničných podnikateľských aktivít a naštartuje rozvoj turistiky a cestovného ruchu. Stavba cestného mosta je spoločným projektom  oboch krajín. Zaplatí ho Európska únia v rámci Nástroja na prepájanie Európy. Dokončený má byť v roku 2019.

Čítať viac

Pri Nitre na R1 je otvorená nová diaľničná križovatka

Vodičom v okolí Nitry bude slúžiť od 27. októbra nová diaľničná križovatka. Mimoúrovňový diaľničný uzol spolu s okružnou križovatkou a napojením na cestu tretej triedy sa staval od júna tohto roku. Nová diaľničná križovatka výrazne pomôže ľudom v Lehote a okolí, zefektívni ich cestovanie a odbremení dopravu aj v samotnej Nitre. Predpokladá sa, že lokalite Kynek sa zvýši bezpečnosť a zároveň sa vyrovná aj kapacita križovatiek.
Čítať viac

Rezort dopravy splnil viac ako polovicu úloh z Revízie výdavkov

V prvom polroku 2017 plnili rezorty zdravotníctva, dopravy a informatizácie opatrenia Revízie výdavkov. Opatrenia sú zamerané na efektívnejšie využívanie verejných zdrojov a zvýšenie hodnoty za peniaze z verejných financií. Ministerstvo dopravy a výstavby implementuje celkovo 32 opatrení  a svoj záväzok splnilo ku koncu júna  na 62 percent, čo je najviac zo všetkých troch rezortov zapojených do pilotného projektu Revízie výdavkov. Implementačná jednotka realizovala tento odpočet opatrení v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze a Ministerstvom dopravy a výstavby SR.
Čítať viac

Do Bratislavy zamieril prvý nákladný vlak z Číny

Z čínskeho prístavu Dalian do nákladného prístavu v Bratislave bol po vyše ročnej prestávke vypravený  prvý skúšobný čínsky vlak s kontajnermi.  Skúšobný vlak z Číny je vôbec prvým, ktorého trasa vedie cez takmer celé územie Slovenska. Preprava kontajnerov cez Slovensko nám otvára nové obchodné možnosti, je to výborná príležitosť naďalej rozvíjať spoluprácu s čínskymi, ukrajinskými aj ruskými partnermi.  Do konca budúceho roka pôjde vlak z Dalianu cez Slovensko  dvakrát za týždeň, záujem presmerovať časť svojich vlakov do Európy cez Slovensko majú aj ďalšie čínske mestá a provincie. Úspora času prepravy po železnici, v porovnaní s námornou prepravou, predstavuje približne 16 dní.  Čínska komunikačno-dopravná asociácia predpokladá, že v roku 2018 prepraví cez Slovensko približne 500 ucelených vlakov z Číny do Európy.
Čítať viac

Ministerstvo zabezpečilo prepravu hendikepovaných na výstavu

Rezort dopravy a Železničná spoločnosť Slovensko zabezpečili 7. októbra pri príležitosti výstav SLOVMEDICA a NON – HANDICAP v bratislavskej Inchebe špeciálne vozne vo vybraných vlakoch na trase  Košice – Poprad – Žilina – Trenčín – Bratislava a Banská Bystrica – Levice – Bratislava. Počas konania výstav  boli vo vopred určených vlakoch mimoriadne radené vozne určené pre zdravotne hendikepovaných a ich sprievodcov. Ministerstvo chce aj takýmto spôsobom prispieť k zlepšeniu mobility tejto skupiny občanov a umožniť im získavať nové vedomosti či spoznávať novinky, ktoré im môžu pomôcť zvýšiť kvalitu ich života.
Čítať viac

Štúdium dopravných odborov má budúcnosť

V priestoroch Múzea dopravy v Bratislave sa 6. a 7. októbra konalo spoločné podujatie ministerstva dopravy a výstavby, železničných spoločností, univerzít a stredných odborných škôl s názvom Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU. Na podujatí boli predstavené  študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Vysoké školy informovali o možnostiach štúdia zameraného na dopravu a dopravné stavby. Absolventi študijných a učebných odborov v oblasti dopravy a techniky sú na trhu práce veľmi žiadaní. Majú široké možnosti uplatnenia sa v rôznych spoločnostiach, alebo môžu pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokých školách.

Čítať viac

Slovenský workshop v Prahe

V dňoch 25. a 26. októbra sa konal v Prahe jediný odborný B2B veľtrh cestovného ruchu  CzechTravelMarket, ktorého súčasťou bol aj slovenský workshop.  Cieľom workshopu  bolo rozšíriť spoluprácu slovenských a českých partnerov pôsobiacich v oblasti aktívneho turizmu.  Dvadsaťšesť slovenských firiem pôsobiacich v cestovnom ruchu predstavilo svoju komplexnú cenovú ponuku, dobré nápady spolupráce a zvýhodnené produktové balíčky.  Slovenský workshop vyvrcholil degustáciou slovenských špecialít, ochutnávkou slovenského vína z Malokarpatskej oblasti a degustáciou produktov rodinného medovinárstva.


Návštevníci poľského veľtrhu si pochutnávali na haluškách

Počas 2. ročníka medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu WorldTravel Show v Nadarzyne pri Varšave predstavilo Slovensko 20. až 22. októbra svoj turistický potenciál. Svoju atraktívnu ponuku prezentovali občanom Nadarzyna a Mazowieckého slovenské turistické regióny OOCR Liptov, OOCR Vysoké Tatry, OOCR Orava, Severný Spiš – Pieniny, komplex Meander Thermal&SkiOravice a KOC Žilinský turistický kraj. Spestrením prezentácie Slovenska na veľtrhu bolo aj varenie bryndzových halušiek  na hlavnej veľtržnej scéne, ktoré zabezpečoval Región Orava. Návštevníci výstavy si tak mohli Slovensko doslova vychutnať.

25-ročné vodné dielo Gabčíkovo – Nagymaros čaká modernizácia plavebných komôr

Agentúra rozvoja vodnej dopravy (ARVD) zorganizovala 24. októbra  v Bratislave koordinačné rokovanie v zmysle projektu Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo. Projekt je financovaný z II. výzvy CEF vo výške 122,5 mil. eur, zmluva o  grante bola podpísaná MDV SR v novembri 2016. Na koordinačnom rokovaní sa za účasti odborníkov a expertov z oblasti vodnej dopravy a vodného hospodárstva zhodnotili vykonané aktivity v rámci projektu za sledovaný rok. ARVD tiež predložila víziu propagácie projektu v nasledujúcom období a plán aktivít na nadchádzajúce obdobie. V ten istý deň sa v Bratislave konala aj odborná konferencia pri príležitosti štvrťstoročia úspešnej prevádzky vodnej stavby Sústava vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros.

Používanie abecedy hláskovania v rádiotelefónii

Od 12. októbra  sa uplatňuje vykonávacie nariadenie Komisie EÚ z júla 2016, podľa ktorého sa v rádiotelefónii hláskujú vlastné mená, služobné skratky a slová, ktorých výslovnosť je diskutabilná, použitím anglickej abecedy hláskovania. S ohľadom na čl. 7 ods. 2 Ústavy SR, podľa ktorého majú právne záväzné akty Európskej únie prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, sa od 12. októbra v Slovenskej republike nebude uplatňovať slovenská abeceda hláskovania. Pri najbližšej úprave leteckého predpisu L 10 Letecké telekomunikácie, Zväzok II, bude slovenská abeceda hláskovania z tohto leteckého predpisu vynechaná.
Čítať viacNaša mailová adresa:
info@mindop.sk

Chcete zmeniť nastavenie prijímania e-mailov?
unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*