Od februára 2020 sa začne predávať aj 365-dňová diaľničná známka

Vodiči budú môcť od februára budúceho roku využiť nový typ diaľničnej známky. K dnes existujúcej ročnej, mesačnej a desaťdňovej pribudne aj známka platná 365 dní. Jej cena bude stanovená rovnako ako pri ročnej známke na 50 eur a platiť bude od polnoci prvého dňa zakúpenia. 365-dňová diaľničná známka je určená predovšetkým pre ľudí, ktorí si kúpia auto v priebehu roka a chystajú sa intenzívne využívať diaľnice a rýchlostné cesty. Vodiči, ktorí si zakúpia známku na kalendárny rok, budú mať aj naďalej možnosť využívať ju trinásť mesiacov. Ministerstvo vodičov vyzýva, aby boli zodpovední a pri nákupe nového typu známky vždy zanechávali na seba kontaktné údaje. Iba tak môžu byť v budúcnosti automaticky upozornení, že sa im končí jej platnosť.

Čítať viac

Parlament schválil balík zákonov rezortu dopravy

V októbri na 51. schôdzi NR SR  poslanci schválili novely zákonov, ktoré predložil minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek. Ide o vládny návrh zákona o vnútrozemskej plavbe, o energetickej hospodárnosti budov, novela zákona o autoškolách a o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Zákony majú uľahčiť ľuďom fungovanie v každodenných situáciách. Vodiči napríklad uvítajú, že počas výkonu TK budú môcť urobiť drobné nastavenia a opravy. Pre podomácky vyrobené poľnohospodárske vozidlá, či  komerčne vyrábané vozidlá spred 1. júla 2009 bude vydaná tzv. farmárska značka na 10 rokov. Takisto sa umožňuje lepšia flexibilita prechodu technikov medzi jednotlivými stanicami technickej kontroly. Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov zavádza zmeny na podporu elektromobility. K zlepšeniu odbornej prípravy budúcich vodičov a inštruktorov autoškôl má prispieť novela zákona o autoškolách. Podpora mobility na splavných vodných tokoch a vytvorenie osobnej lodnej  dopravy vo verejnom záujme sú ciele novely zákona o vnútrozemskej plavbe.

Čítať viac

Stavbári odovzdali do užívania novú križovatku Dunajská Lužná

Po úspešnej kolaudácii bol odovzdaný do užívania ďalší stavebný objekt na rýchlostnej ceste R7. Novovybudovaná mimoúrovňová križovatka tesne za obcou Dunajská Lužná smerom na Šamorín zlepší dostupnosť pre vodičov z oboch smerov a skvalitní obslužnosť priľahlého územia. Po tejto ceste smerom do Dunajskej Lužnej denne prejde približne 20-tisíc áut, ktoré komplikujú život obyvateľom týchto obcí. Križovatku tvorí dvojpoľový most s dĺžkou nosnej konštrukcie 50,12 m, dva kruhové objazdy a úpravy cesty I/63 v celkovej dĺžke približne 685 m. Z dôvodu stiesnených pomerov sú súčasťou úpravy cesty I/63 oporné múry, aby nedošlo k zásahom do susedných súkromných prevádzok.
Čítať viac

Obnova ciest I. triedy napreduje – cesta v Ždiari už slúži obyvateľom aj turistom

Obnovená cesta prvej triedy I/66 v Ždiari bola slávnostne uvedená do prevádzky 30. októbra. Takmer 5 kilometrov zrekonštruovanej vozovky s chodníkmi a lávkou pre peších rekonštruovali viac ako rok s príspevkom Európskej únie cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra. Modernizácia vozovky priniesla miestnym viaceré pridružené benefity ako riešenie odvodnenia, úpravy kanalizácie a vodovodu, verejného osvetlenia a chodníkov pre peších. Ministerstvo dopravy a výstavby SR zároveň predpokladá, že tento rok získa dodatočné zdroje z eurofondov vo výške 250 miliónov eur, ktoré investuje do viacerých projektov na regionálnych cestách do roku 2023.

Čítať viac

Zlúčenie operačných programov zachráni 100 miliónov eur pre slovenskú vedu, výskum a inovácie

Vláda SR rozhodla o zlúčení nevýkonného Operačného programu Výskum a inovácie s úspešným Operačným programom Integrovaná infraštruktúra, vďaka čomu sa zachráni 100 miliónov eur pre Slovensko. Technicky pôjde o včlenenie OP VaI do OP II, vzniknú nové prioritné osi  s jedným Riadiacim orgánom a jedným Monitorovacím výborom. V čerpaní eurofondov je ministerstvo dopravy  na špici nielen v rámci Slovenska, ale aj v rámci Európskej únie. OP II k 30. septembru vyčerpal viac ako 36 percent z celkovej alokácie 4,6 miliardy eur. V zmysle pravidla n+3 už ministerstvo dopravy vysoko prekročilo svoj záväzok čerpania pre rok 2019, čím sa po zlúčení vytvára priestor na elimináciu prepadnutia eurofondov na výskum a inovácie.
Čítať viac

V Ivanke pri Dunaji vznikne parkovisko pri vlakovej stanici

Nové záchytné parkovisko v Ivanke pri Dunaji zlepší dochádzanie vlakom do Bratislavy. Kapacita parkoviska bude 158 parkovacích miest  a 80 stojanov na bicykle, plocha bude osvetlená a monitorovaná kamerovým systémom. Prichádzajúci budú informovaní o časoch najbližších odchodoch vlakov na vizuálnej tabuli. Motoristi sa môžu tešiť na parkovanie v kultúrnych podmienkach od apríla budúceho roku. Projekt za 1,7 milióna eur je spolufinancovaný z fondov Európskej únie v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra.

Čítať viac

Autolekárničku už môžu vodiči použiť aj po lehote platnosti

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek  podpísal novelu vyhlášky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Novelou platnou od 1. novembra sa v rámci povinnej výbavy vozidiel pri lekárničkách zrušuje čas ich exspirácie tak, aby mohli byť vo vozidlách v rámci povinnej výbavy aj po dátume spotreby. Lehota platnosti autolekárničiek sa už teda nebude kontrolovať ani v rámci pravidelnej technickej kontroly vozidla. Čo sa týka obsahu lekárničky, nedochádza k žiadnym zmenám. Obsah lekárničky musí byť neporušený, vizuálne v poriadku a nesmie vykazovať známky znečistenia alebo iného znehodnotenia.
Čítať viac

Ďalšia súťaž na výber dopravcu bude na trati Bratislava – Komárno

Ministerstvo dopravy spúšťa druhú súťaž na výber železničného dopravcu. Liberalizovať bude železničnú trať Bratislava – Dunajská Streda – Komárno. Oznámenie o súťaži rezort zverejnil 10. októbra v súlade so zákonom o doprave na dráhach na svojej webovej stránke. Lehota na predkladanie žiadostí o účasť vo verejnej súťaži bude do 15. novembra. Celkovo 95-kilometrová trať patrí k mimoriadne vyťaženým a záujem o dopravu tam v posledných rokoch neustále narastá. Nový dopravca by mal trať Bratislava – Komárno začať obsluhovať od 13. decembra 2020, keď sa končí aktuálne platná zmluva so súkromným dopravcom RegioJet. Splnenie podmienok bude hodnotiť nezávislá komisia na ministerstve dopravy.
Čítať viac

Slovensko zaujalo na európskom workshope unikátnym rozsahom kontrol STK

Zástupcovia Slovenskej republiky sa 16. až 18. októbra zúčastnili na celoeurópskom workshope PTI Workshop 2019 v Londýne. Ide o  pravidelné zasadnutie delegátov členských krajín Európskej únie a organizácií členských štátov Európskej únie, ktoré pôsobia v oblasti kontroly technického stavu vozidiel. Jedným z hlavných príspevkov podujatia bola prezentácia o odbornom dozore nad činnosťou STK na Slovensku využívajúcom analýzu nameraných údajov v kombinácii s videozáznamom z kontroly. V európskom kontexte ide o model využívajúci v unikátnej miere súčasné možnosti informačných a komunikačných technológií.
Čítať viac

Ministerstvo bolo prvýkrát hostiteľom zasadnutia Štokholmskej skupiny

Štokholmská skupina zriadená v roku 2002 je neformálnou platformou zástupcov ministerstiev dopravy, cestných správcov a správcov spoplatnenia cestnej infraštruktúry. Má  15 členov z krajín EÚ, ktoré dopĺňajú Nórsko a Švajčiarsko. Témou zasadnutia 15. októbra bola príprava aktov k Smernici EP  a Rady o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a o uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v EÚ, otázka možného spoločného posudzovania zhody pre oblasť európskej služby elektronického výberu mýta či enforcementu. Taktiež boli prezentované aktuálne zmeny a plány v oblasti spoplatnenia cestnej infraštruktúry v jednotlivých členských krajinách. Štokholmská skupina má významný a rešpektovaný hlas v oblasti spoplatnenia cestnej infraštruktúry a zároveň aj u Európskej komisie, ktorej adresovala viacero pozičných dokumentov.

Do terminálu v Dunajskej Strede by mal každý týždeň smerovať nákladný vlak z Číny

Prvý nákladný vlak z čínskeho mesta Xian slávnostne dorazil do terminálu spoločnosti Metrans v Dunajskej Strede 3. októbra. Jeho cesta na Slovensko s celkovo 44 naloženými kontajnermi trvala 14 dní. Obsah kontajnerov smeruje k zákazníkom do Česka, Maďarska, Rakúska. Veľká časť nákladu je distribuovaná v okolí 150 kilometrov od terminálu v Dunajskej Strede. Vlak z Xianu v cieli slávnostne privítal aj minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek. Chce tým podporiť nové obchodné príležitosti, ktoré sa otvárajú aj železniciam. Ak sa prevádzka vlaku osvedčí, na Slovensko by mal smerovať pravidelne každý týždeň. Slovenská železničná sieť je súčasťou siedmich hlavných európskych železničných koridorov a umožňuje nákladným vlakom ísť rýchlosťou až 120 kilometrov za hodinu.
Čítať viac

ŽSR majú po výzve ministra dopravy nového šéfa

V pondelok 21. októbra minister dopravy Arpád Érsek listom vyzval Správnu radu ŽSR na neodkladné prerokovanie zmeny vo vedení železníc. Jej členovia schválili návrh na odvolanie Juraja Tkáča z postu generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky. Minister dlhodobo nebol spokojný s technickou situáciou na železniciach. Na tomto poste si predstavuje odborníka, ktorého úlohou bude zlepšiť prevádzku na železnici. Novým generálnym riaditeľom Železníc Slovenskej republiky je od 29. októbra Igor Polák, ktorý doposiaľ pracoval v ŽSR ako námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku.
Čítať viac

Slovensko-čínske memorandum zlepší turistickú výmenu

Slovensko podpísalo po desiatich rokoch Memorandum o spolupráci v oblasti cestovného ruchu s Čínskou ľudovou republikou. Dokument o rozvoji turizmu medzi Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Ministerstvom kultúry a cestovného ruchu ČĽR sa uzavrel v Rige pri príležitosti 5. stretnutia zástupcov krajín strednej a východnej Európy a Číny v cestovnom ruchu. Čína sa v minulom roku s počtom takmer 67-tisíc turistov zaradila na 7. miesto z hľadiska počtu návštevníkov Slovenska. Ministerstvo dopravy má záujem na čínskom trhu realizovať marketingové aktivity a spoluvytvárať podmienky na priamu spoluprácu zainteresovaných subjektov. Obe strany chcú spolupracovať najmä pri organizácii medzinárodných veľtrhov a výstav, infociest zástupcov médií, ako aj touroperátorov a cestovných kancelárií.
Čítať viac

Oblastné organizácie spolupracujú s rezortom dopravy na rozvoji domáceho turizmu

Ministerstvo dopravy v záujme výmeny informácií a rozvoja turizmu v slovenských regiónoch rokovalo 9. a 10. októbra v Belušských Slatinách so zástupcami organizácií cestovného ruchu.  Témami stretnutia boli príprava Stratégie udržateľného cestovného ruchu do roku 2030 a nový marketingový plán na nasledujúce roky 2020 a 2021. V oboch prípadoch ide o dokumenty, ktoré  majú odzrkadľovať reálnu situáciu a možnosti ďalšieho rozvoja domáceho turizmu. Na pracovnom rokovaní sa diskutovalo aj o krátkodobejších otázkach. Z nich najviac rezonovala problematika znižovania administratívnej záťaže a plánovaný prechod podávania žiadostí o dotácie na elektronickú podobu pre organizácie cestovného ruchu.
Čítať viac

Slovenský workshop v Prahe

V termíne 30. – 31. októbra sa uskutočnil v Prahe jediný odborný veľtrh v Českej republike zameraný na profesionálov z oblasti cestovného ruchu Czech Travel Market 2019. Na veľtrhu nechýbalo ani Slovensko. Podmienkou účasti zo slovenskej strany bola ponuka kvalitne spracovaného produktu cestovného ruchu SR vhodného pre český trh vrátane konkrétnych cenových ponúk. Do Prahy pricestovalo 20 slovenských subjektov s komplexne spracovanými cenovými ponukami a zvýhodnenými produktovými balíčkami, ktoré počas štyroch hodín predkladali viac ako 40 zástupcom českých cestovných kancelárií a agentúr. Celková návštevnosť dvojdňového odborného veľtrhu Czech Travel Market bola viac ako 1 000 odborníkov cestovného ruchu.


Rezortu dopravy a výstavby záleží na zelených opatreniach v našich mestách

Zdravé a fungujúce ekosystémy sú nevyhnutným predpokladom prirodzeného životného prostredia v našich obciach a mestách. Ich vytvorenie je podmienené zachovaním rozmanitosti živočíšnych aj rastlinných druhov, tzv. biodiverzitou. O tom, ako môžu samosprávy tvoriť a udržiavať druhovo rozmanité ekosystémy pomocou zelenej infraštruktúry, hovorili zástupcovia bratislavských samospráv, envirorezortu a ministerstva dopravy na konferencii Zelená infraštruktúra a biodiverzita v mestách a okolí. Konkrétne príklady účastníkom ukázali, ako zelenú infraštruktúru a ochranu biodiverzity zaradiť do činností samospráv. Súčasne dali odpovede na mnohé otázky v súvislosti s aplikáciou vhodných prístupov na základe najnovšieho poznania a poskytli všeobecne uplatniteľné návody.

Čítať viac

Záujem o príspevky na lepšie bývanie sa zvyšuje

Ministerstvo dopravy a výstavby SR spustilo 2. septembra prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie. Pre veľký záujem o príspevok vo výške 8 000 eur bolo podávanie žiadostí 15. októbra ukončené z dôvodu naplnenia limitu 500 zaevidovaných žiadostí. Vzhľadom na dopyt majiteľov rodinných domov po tomto type podpory, plánuje ministerstvo aj naďalej pokračovať s poskytovaním príspevku na nový rodinný dom. Zvýšil sa aj záujem o príspevok na zateplenie starších rodinných domov. V piatom kole výzvy bolo elektronicky zaevidovaných 296 žiadostí. Oproti predchádzajúcemu kolu sa počet žiadostí zvýšil približne trojnásobne. Záujem rastie aj vďaka legislatívnym zmenám, ktoré zjednodušili administratívu pri predkladaní žiadostí a zrušili povinnosť, aby zateplenie realizovala certifikovaná firma.

Čítať viacNaša mailová adresa:
info@mindop.sk