Obnovili sme stavebné práce na križovatke Triblavina

Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek spustil opätovnú výstavbu na križovatke Triblavina, ktorá sa začala v máji 2015. Stavebné práce sa prerušili kvôli zmene technického riešenia  diaľnice D1 v súvislosti s diaľnicou D4 v križovatke Ivanka – sever. Tento proces priniesol zmenu šírkového usporiadania diaľnice D1 v priestore križovatky na 8 pruhov. Zmluvné ukončenie výstavby je stanovené na koniec roka 2019. Z dôvodu komplikovaného plánu organizácie dopravy počas výstavby a opakovaným námietkam podávaným v konaní o zmene stavby pred dokončením sa však predpokladá odovzdanie stavby do užívania motoristom v roku 2020. Dovtedy pripravilo ministerstvo a BSK pre obyvateľov kraja dochádzajúcich do hlavného mesta alternatívu v podobe výrazného zvýšenia vlakových spojov a prímestských autobusov.
Čítať viac

Práce na tuneli Višňové sa výrazne pohli

V júni na kontrolnom dni minister dopravy a výstavby Arpád Érsek dôrazne apeloval na zhotoviteľa, aby sa práce na dôležitom úseku stavby D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala zrýchlili a do konca augusta bol prerazený prvý tunel. Zhotoviteľ termín dodržal a v dohľadnom čase bude prerazený aj druhý tunel. Minister verí, že práce na problematickej stavbe budú v zrýchlenom tempe pokračovať aj naďalej. Zároveň sľúbil, že postup prác na kľúčovom úseku diaľnice skontroluje opäť na  jeseň tohto roku.

Tunel Prešov je už naplno vo výstavbe

Vysvätením tunela a osadením sochy svätej Barbory, patrónky baníkov, sa 23. augusta naplno rozbehla výstavba tunela Prešov. Tunel, ktorý je hlavným tunelovým objektom tzv. juhozápadného obchvatu mesta Prešov, bude dvojrúrový s jednosmernou premávkou v každej rúre. Severná tunelová rúra bude mať dĺžku 2 230,5 m a južná 2 244 m. Predpoklad prerazenia tunela Prešov je v lete 2019.
Čítať viac

Na dopravu sme z eurofondov vyčerpali už miliardu

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) patrí medzi úspešné operačné programy na Slovensku aj v Európe. Ku koncu júla bolo na projekty z oblasti dopravy a informatizácie z OPII vyčerpaných až 1,02 miliardy eur (zdroj EÚ + povinné národné spolufinancovanie), čo predstavuje viac ako 22 percent celkovej alokácie. Peniaze investované z tohto operačného programu tvoria takmer polovicu z celkového čerpania európskych fondov na Slovensku. Medzi plánované cieľové výstupy projektov OPII patrí 140 km diaľnic a rýchlostných ciest, 300 km ciest I. triedy, 40 km železničných tratí, 18 km električkových tratí a 116 vlakov a vozidiel MHD.

Čítať viac

Obce na slovensko-maďarskej hranici spojí nový Ipeľský most

Medzi obcami Vrbovka a Őrhalom na slovensko-maďarskej hranici sa bude stavať most cez rieku Ipeľ. Vláda 22. augusta schválila návrh na uzavretie medzivládnej Dohody medzi Slovenskom a Maďarskom o výstavbe spoločného cestného mosta. Ten medzi prihraničnými obcami Vrbovka a Őrhalom umožní prechod osobnej a nákladnej dopravy do 3,5 tony. Súčasné prepojenie medzi obcami Vrbovka a Őrhalom je zabezpečené pomocou drevenej lávky, ktorá umožňuje iba prechod chodcov a cyklistov. Výstavba ďalšieho mosta zabezpečí dopravnú obslužnosť tohto územia, priblíži oba regióny a ľudia ho budú môcť dennodenne využívať na cestu do práce a na rekreáciu.
Čítať viac

Ministerstvo dopravy znížilo cenu za poradenské služby na polovicu

Verejné obstarávanie na zákazku „Komplexné poradenstvo v oblasti implementácie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020“ bolo vyhlásené v roku 2015. Ministerstvo dopravy pod vedením ministra Arpáda Érseka však dlhodobo deklarovalo, že nemá záujem o poskytovanie poradenských služieb v takomto rozsahu. Po zrušení súťaže Úrad pre verejné obstarávanie v januári 2018 vydal rozhodnutie, že ministerstvo dopravy má v súťaži pokračovať. Z tohto dôvodu podpísalo ministerstvo v auguste s poskytovateľom dodatok, ktorým znížilo zákonným spôsobom pôvodný rozsah zmluvy o 50 percent. Služby poradenských firiem využíva ministerstvo dopravy najmä pri implementácii eurofondových projektov.

Čítať viac

Rezort dopravy vyšiel v ústrety autodopravcom

Ministerstvo dopravy a zástupcovia autodopravcov v združení ČESMAD sa dohodli na viacerých úpravách v oblasti nákladnej dopravy. Okrem už zrealizovaných zmien v nastavení mýtneho systému, ktorý upozorňuje na blížiace sa minutie kreditu s väčším predstihom, alebo zavedenie možnosti absolvovania STK aj bez nákladu, je zhoda aj na znížení niektorých pokút v mýtnom systéme. Na základe spoločných rokovaní teraz rezort dopravy podniká kroky, ktoré znížia pokuty v rozkaznom konaní na rovnakú výšku, ako je to v prípade blokového konania, ak bude pokuta zaplatená do 15 dní. Ministerstvo si vie predstaviť úpravy aj v otázke nastavenia výšky mýta či najekologickejšiu sadzbu mýta pre vozidlá s elektrickým pohonom.

Hlavná stanica v Bratislave sa dočká obnovy

Vláda SR poskytne sumu 2,8 mil. eur na modernizáciu a rozvoj železničnej infraštruktúry a zveľadenie priestorov pre cestujúcich na hlavnej bratislavskej stanici. Plánované zmeny sa dotknú pôvodnej historickej budovy, ako aj jej prístavby. Realizovaná má byť nová fasáda, výmena okien, dlažby či osvetlenia. Súčasťou rekonštrukcie bude aj elektroinštalácia, kamerový a rozhlasový systém. ŽSR v týchto dňoch spúšťajú súťaž na realizáciu čiastočnej rekonštrukcie hlavnej stanice v Bratislave a konkrétne zmeny a návrhy, ktoré budovu čakajú, budú známe až s výsledkom súťaže. Zmeny majú zvýšiť kvalitu cestovania a motivovať  ďalších cestujúcich, aby presadli z áut do vlakov. Snahou je, aby zmeny boli viditeľné už na jar budúceho roka.


V Krakove zaujal slovenský folklór

V termíne od 9. do 26. augusta prebiehal na Hlavnom „rynku“ v historickom centre Krakova 41. ročník Medzinárodného veľtrhu ľudového umenia. Na podujatí, ktoré bolo zamerané aj na podporu cestovného ruchu, sa 17. augusta prezentovala aj Slovenská republika spolu s oblastnými organizáciami CR a remeselníkmi z rôznych regiónov SR. Prostredníctvom hudobného vystúpenia na hlavnom pódiu sa Slovensko predstavilo ako krajina s výnimočným folklórom a bohatými tradíciami. Prezentáciu spestrili súťaže o lístky do najznámejších slovenských akvaparkov. Festival denne navštívilo vyše 15 000 ľudí  z Poľska a zahraničia.


Štúdia preskúma užitočnosť národného vodného dopravcu

Dňa 7. augusta  nadobudla účinnosť zmluva o dielo uzatvorená medzi ministerstvom a Ekonomickou univerzitou v Bratislave, ktorej predmetom je vypracovanie druhej časti Štúdie realizovateľnosti zriadenia národného dopravcu vo vnútrozemskej vodnej doprave v podmienkach SR. Účelom štúdie  je zhodnotiť vecnú, ekonomickú a právnu situáciu v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy a v závere jednoznačne skonštatovať, či je možné a užitočné zriadiť národného dopravcu vo vnútrozemskej vodnej doprave v podmienkach Slovenskej republiky. Hotové dielo odovzdá dodávateľ objednávateľovi najneskôr do 7. novembra 2018. Zriadenie národného vodného dopravcu by prispelo k rozvoju osobnej i nákladnej vodnej dopravy a k značnému odbremeneniu cestnej dopravy a malo by pozitívny vplyv na dopravu.Naša mailová adresa:
info@mindop.sk

Chcete zmeniť nastavenie prijímania e-mailov?
unsubscribe from this list