Kampaň ministra dopravy #ideminak odľahčuje situáciu na cestách

S príchodom školského roka odštartovalo ministerstvo dopravy kampaň #ideminak, ktorej cieľom je znížiť počet áut na našich cestách využívaním verejnej osobnej dopravy, „carsharingu“ alebo alternatívnych dopravných prostriedkov. Do kampane sa zapojil aj minister Arpád Érsek, ktorý okrem iných spôsobov dopravy zdieľa vládne auto s ľuďmi idúcimi ráno do práce v hlavnom meste. Na cestu na ministerstvo využil aj vlakovú dopravu, keď súčasne skontroloval vyťaženosť záchytného parkoviska v obci Miloslavov a obsadenosť vlakov po začiatku školského roka. Zaujímal sa aj o názory ľudí na možnosti alternatívnej dopravy v tomto dopravnom smere. Do kampane, ktorá zaznamenala veľkú odozvu, sa pridali aj ďalší verejní činitelia.
Čítať viac

Do Európskeho týždňa mobility sa zapojilo aj ministerstvo dopravy

Európsky týždeň mobility 16. – 22. septembra bol tematicky zameraný na kombinovanie a integráciu dopravy. Vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko (Os a REX), v autobusoch prímestskej autobusovej dopravy a v rámci MHD v Košiciach a Nitre mali plne platiaci cestujúci možnosť cestovať so zľavou. Bratislavská MHD bola pre vodičov zadarmo. Pri tejto príležitosti ministerstvo dopravy podporilo myšlienku alternatívnych spôsobov dopravy aj medzi najmladšími žiakmi. V priestore parkoviska ministerstva dopravy, ktoré v tento deň zostalo pre autá zatvorené, sa na  Dni mobility pre deti zišlo takmer 250 školákov. Deti sa oboznámili s pravidlami cestnej premávky a bezpečnosťou dopravy na pripravenom dopravnom ihrisku, vyskúšali si zdieľané mestské bicykle. Dozvedeli sa viac aj o kampaniach ministerstva dopravy – Do školy na bicykli či Škola priateľská k bicyklom.

Čítať viac

Podpredseda vlády SR pozitívne vyhodnotil čerpanie eurofondov na MDV SR

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši pokračoval v sérii kontrol zameraných na plnenie Akčného plánu na stransparentnenie a zjednodušenie čerpania eurofondov aj  na ministerstve dopravy a výstavby. V rámci návštevy sa oboznámil s priebežnými výsledkami a implementáciou Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Ide o zatiaľ najrýchlejší operačný program, čo sa týka čerpania. Spolu s ministrom dopravy Arpádom Érsekom pozitívne zhodnotili zazmluvňovanie, vyhlasovanie vyzvaní a čerpanie eurofondov najväčšieho operačného programu na Slovensku. OPII vykazuje nadpriemerné čerpanie: prijímateľom už bola uhradená 1 miliarda eur, čo predstavuje 22 percent z celkovej alokácie. Trend čerpania eurofondov na ministerstve dopravy je nadpriemerný aj v porovnaní s operačnými programami v celej EÚ.


Minister dopravy je nespokojný s postupom prác na úseku D1 Lietavská lúčka – Dubná skala

Po dôraznej výzve ministra dopravy zo začiatku leta na urýchlené prerazenie rúr tunela Višňové, prišiel minister opätovne skontrolovať výstavbu diaľničného úseku Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. Aj keď tunel je už dnes prerazený, na kontrolnom dni minister Arpád Érsek vyjadril svoju nespokojnosť s celkovým postupom výstavby. Počas kontroly sa stavalo iba na 20 objektoch stavby z celkového počtu 226. Zhotoviteľ má pritom všetky potrebné povolenia na to, aby naplno rozbehol výstavbu na 75 objektoch. Minister preto zadal generálnemu riaditeľovi NDS ,a.s., úlohu, aby zriadil komisiu, ktorá navrhne postupy, ako zdynamizovať stavbu, odstráni problémy a minimalizuje meškanie, ktoré na stavbe v súčasnosti je.
Čítať viac

Ceny za diaľničné známky sa v roku 2019 zvyšovať nebudú

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo správu, že vodiči zaplatia za diaľničné známky v budúcom roku rovnakú cenu. Slovensko má už od roku 2011 nezmenenú cenu za ročnú diaľničnú známku, ktorá je v regióne najnižšia. Ročnú diaľničnú známku si môžu zakúpiť v hodnote 50 eur, mesačnú (30-dňovú) diaľničnú známku za 14 eur a 10-dňovú diaľničnú známku za 10 eur. Ročná diaľničná známka platí od 1. januára 2019 do 31. januára 2020. Takisto sa nebude meniť ani časová platnosť diaľničných známok. Rozhodol o tom minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.
Čítať viac

Minister dopravy žiada lepšiu pripravenosť na krízové situácie na železniciach

Minister dopravy Arpád Érsek je znepokojený udalosťami, ktoré sa v poslednom období udiali počas osobnej železničnej prepravy. Preto vyzval železnice na lepšie zvládnutie krízových situácií, predovšetkým s ohľadom na bezpečnosť a zdravie cestujúcich aj zamestnancov železníc.  Zároveň požiadal generálneho riaditeľa ZSSK, aby nadštandardne odškodnil cestujúcich, ktorí zostali uväznení vo vlaku v dôsledku rozsiahleho poškodenia trakčného vedenia v Bratislave. Generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký sa zaviazal k rýchlemu vyriešeniu celej situácie. Zároveň prisľúbil, že sa v krátkom čase zintenzívni nácvik a preškolenie všetkých zamestnancov, aby sa v prípade krízových situácií dokázali správne rozhodnúť a konať rýchlo s ohľadom na bezpečnosť cestujúcich.
Čítať viac

Proces liberalizácie železničnej dopravy pokračuje

Rezort dopravy urobil všetky potrebné kroky na spustenie liberalizácie železničnej dopravy na Slovensku. V Úradnom vestníku Európskej únie sú už zverejnené všetky tri trate, o ktoré môžu v budúcom roku dopravcovia súťažiť. Historicky prvé tendre na prevádzku verejnej osobnej dopravy budú v roku 2019 na tratiach Žilina – Rajec, Košice – Moldava nad Bodvou a Bratislava – Komárno. Všetky patria z hľadiska každodenného cestovania k vysoko vyťaženým. Štát si sľubuje výhodnejšie podmienky, dostupnejšiu dopravu a najmä kvalitnejšie služby pre cestujúcich.
Čítať viac

Slováci a Česi oslávili na festivale spoločné výročie

V druhý septembrový víkend prebiehala v Prahe veľkolepá oslava 100. výročia vzniku Československa pod názvom „Československý festival – oslavme společně století od vzniku republiky“. Ministerstvo dopravy a výstavby SR bolo prostredníctvom zahraničného zastúpenia v Českej republike jeho hlavným spoluorganizátorom. Cieľom festivalu bolo bohatým interaktívnym programom predstaviť národné tradície, kultúru, remeslá, gastronómiu, ako aj ponuku cestovného ruchu obidvoch krajín. Počas dvoch dní prezentovalo Slovensko 17 turistických regiónov od Tatier k Dunaju ako jedinečnú destináciu s rozmanitou ponukou, ktorú je možné navštíviť celoročne.

Prijímanie žiadostí o príspevok na zateplenie je ukončené

V roku 2018 ministerstvo vyhlásilo štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu s lehotou na predkladanie žiadostí od 1. apríla do 31. augusta. V rámci tejto výzvy bolo 99 elektronických zaevidovaných žiadostí, z toho 80 žiadostí bolo doručených aj v listinnej podobe. Z uvedeného počtu bol k 11 žiadostiam poskytnutý príspevok spolu vo výške 70 102 eur a k ďalším 41 žiadostiam bol rezervovaný príspevok spolu vo výške 360 000 eur. Pozitívnym signálom je, že väčšina z posúdených žiadostí splnila podmienky na poskytnutie príspevku alebo rezervovanie príspevku. Základným cieľom poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu je zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu uskutočnením stavebných úprav rodinného domu.

Slovenskí a českí odborníci na vnútrozemskú plavbu mali 15. zasadnutie

Zasadnutie slovensko-českého Zmiešaného výboru pre vnútrozemskú plavbu sa konalo 17. až 19. septembra v Liptovskom Trnovci. Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia sekcie vodnej dopravy MDV SR, Agentúry rozvoja vodnej dopravy, Dopravného úradu, Ministerstva dopravy ČR, Ředitelství vodních cest ČR a Státní plavební správy. Nosnými témami rokovania s českou stranou boli: vodný koridor Dunaj-Odra-Labe, možnosti plavebnej prevádzky na rieke Morava a rozvojové projekty vo vodnej doprave. Rokovalo sa aj o otázkach transpozície smerníc EÚ týkajúcich sa sektora vodnej dopravy a o legislatívnej praxi v oblasti vedenia plávajúcich telies.

Systém inšpekcie a bezpečnej prevádzky plavidiel sa aktualizuje

Sekcia vodnej dopravy vypracovala návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa zrušuje nariadenie o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave, a návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí. V návrhoch sa premietajú požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2017/2110 o systéme inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky osobných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave. Aktualizovaný dokument zohľadňuje pokrok dosiahnutý pri vykonávaní systému štátnych prístavných kontrol, ako aj skúsenosti získané pri uplatňovaní Parížskeho memoranda o porozumení o štátnej prístavnej kontrole podpísaného v Paríži z roku 1982.Naša mailová adresa:
info@mindop.sk

Chcete zmeniť nastavenie prijímania e-mailov?
unsubscribe from this list