Aj v Žilinskom a Trenčianskom kraji budú lepšie mosty

streda 6. júna 2018

Bratislava (6. júna 2018) – Eurofondy využijeme aj na opravu deviatich mostov na cestách I. triedy v Žilinskom a Trenčianskom kraji. V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) sa ich modernizácia začne od júna. Po východnom Slovensku je to ďalší región, v ktorom budú môcť ľudia využívať bezpečnejšie mosty.  

„V minulom Operačnom programe Doprava sme na Slovensku zrekonštruovali 29 mostov na cestách prvej triedy. S podporou Európskej únie v týchto projektoch úspešne pokračujeme. V súčasnom programovom období máme v pláne opraviť ďalších 62 mostov, z ktorých 23 je práve na území Žilinského a Trenčianskeho kraja,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Most v Čadci bol ako prvý uvedený do prevádzky už v minulom roku. Rekonštrukcia ďalších deviatich mostov v Žilinskom a Trenčianskom kraji je zazmluvnená v celkovej cene vyše 4 miliónov eur a začne sa v júni. Časovo najnáročnejšia bude modernizácia mosta 293 – I/18 Martin-Priekopa. Ukončenie je plánované do júna 2019. Do tohto termínu budú zrealizované aj opravy ostatných 8 mostov. Mosty sa nachádzajú na cestách prvej triedy, ktorým venuje ministerstvo dopravy mimoriadnu pozornosť.

9 rekonštruovaných mostov v Žilinskom a Trenčianskom kraji:

• I/18 Palúdzka – most 347A, Palúdzka
• I/78 Námestovo – most 032
• I/59 Valaská Dubová – most 067
• I/59 Valaská Dubová – mosty 065, 066
• I/18 Strečno – most 266
• I/18 Strečno – most 269
• I/11 Radoľa – most 229
• I/18 Martin-Priekopa – most 293 (ponad vlečku)
• I/64 Prievidza – most 067

V pláne  projektov OPII sú aj rekonštrukcie ďalších mostov v týchto krajoch, na ktoré Slovenská správa ciest pripravuje verejné obstarávania:

• I/18 Turany  – most 303
• I/59 Ružomberok – most 063
• I/64 Porúbka – most 107
• I/78 Námestovo – most 018
• I/59 Liptovská Osada – most 052
• I/18 Kraľovany – most 315
• I/11 Čadca – most 206
• I/10 Bytča – most 251
• I/78 Oravská Jasenica – most 017
• I/10 Makov – Trojačka – most 238
• I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A
• I/59 Trstená – most 099
• I/54 Moravské Lieskové  – most 107

Z európskych peňazí bude spolufinancovaná aj modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy:

Žilinský kraj:

• I/59 Liptovská Osada – Korytnica
• I/10 Kolárovice (Čiakov)
• I/18 Ľubeľa – Liptovský Mikuláš

Trenčiansky kraj:

• I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota
• I/64 Obchvat mesta Prievidze I. etapa, 2. stavba
• I/64 Partizánske – Oslany
• I/54 Moravské Lieskové – Nové Mesto nad Váhom
• I/49 hranica ČR/SR – Záriečie