Celonárodná kampaň Do školy na bicykli sa začína už 21. mája

piatok 4. mája 2018

Aj školáci a ich učitelia majú možnosť v tomto mesiaci urobiť na bicykli niečo pre svoje zdravie. Do 14. mája sa môžu zaregistrovať do celonárodnej kampane Do školy na bicykli prostredníctvom stránky www.doskolynabicykli.eu. Týždňová kampaň podporujúca zdravé dochádzanie detí do škôl na bicykli či peši, sa uskutoční od 21. do 25. mája 2018. Súťaž vyhlasuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci s rezortom školstva.

„Spúšťame ďalšiu cyklistickú kampaň, ktorou chceme prilákať k zdravému spôsobu života našu najmladšiu generáciu. Naším cieľom je priniesť radosť z cesty do školy, povzbudiť záujem žiakov o dochádzanie do školy na bicykli, kolobežke či pešo a predovšetkým zvýšiť fyzickú aktivitu. Spolu s prebiehajúcou kampaňou Do práce na bicykli sa bude môcť do aktivít zapojiť celá rodina,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Kampaň sa zameriava na podporu dochádzania žiakov do škôl pomocou pešej alebo cyklistickej dopravy. Jej zámerom je zabezpečiť čo najvyššiu mieru bezpečnosti a komfortu detí, ktoré dochádzajú spôsobom, ktorý je zdraviu prospešný a nevytvára vysoké nároky na rozpočet. Tieto aktivity vytvárajú pozitívny vzťah detí k prirodzenému pohybu a zdravému životnému štýlu. Školy súťažia v samotnom množstve žiakov, ktorí prídu do školy na bicykli, ale tiež v aktivitách, ktoré zrealizujú počas súťažného týždňa. Hlasovanie prebehne na sociálnych sieťach. Školy budú odmenené počas vyhodnotenia kampane, ktoré je naplánované na druhú polovicu júna. Súťažia o stojany na bicykle a zámky. Súťaž Do školy na bicykli sa spúšťa popri kampani Do práce na bicykli, ktorá sa začala začiatkom mája. Obe majú za cieľ podporiť cyklistickú dopravu ako ekologickú a zdraviu prospešnú alternatívu voči motorovej doprave.