Ďalším úsekom liberalizácie bude trať Bratislava – Komárno

streda 4. júla 2018

Ďalším úsekom, ktorý bude pripravený na liberalizáciu, je trať medzi Bratislavou – Dunajskou Stredou a Komárnom. Ministerstvo dopravy vydalo oznámenie o zámere vypísať súťaž na túto trať v Úradnom vestníku Európskej únie. Ide o podmienku zverejnenia rok pred samotným konaním súťaže. Na trati dnes verejnú osobnú dopravu zabezpečuje súkromný dopravca RegioJet a  úsek patrí k vysoko vyťaženým z hľadiska každodenného cestovania.

 „Táto trať sa teší vysokému záujmu cestujúcich. Veríme, že liberalizácia prinesie ďalšie zlepšovanie služieb a komfortnejšie cestovanie pre všetkých. Záleží nám na tom, aby celý proces prebehol bez zbytočných chýb a aby súťaž priniesla predovšetkým výhody  ako dostatok kapacity a prilákala do vlakov ďalších cestujúcich“ uviedol minister dopravy Arpád Érsek.

Železničná trať Bratislava – Komárno je dlhá 100 km a ide o jednokoľajnú železničnú trať.  Elektrifikované sú krátke úseky v Bratislave a v Komárne. Z dôvodu zvýšeného záujmu o každodenné cestovanie z okolitých oblastí sa v roku 2011 vykonala  jej rekonštrukcia v úseku Podunajské Biskupice – Dunajská Streda. 

V súčasnosti medzi Dunajskou Stredou a Bratislavou premávajú vlaky v hodinových intervaloch, v špičkových časoch sú intervaly skrátené na 30 minút. Z Komárna do Bratislavy je nastavený dvojhodinový interval, ktorý je v špičke zahustený na jednu hodinu. Technické možnosti križovania a samotnej priepustnosti tejto jednokoľajnej trate však nepovoľujú možnosť vedenia hustejšieho sledu vlakov.

Ministerstvo dopravy pre zlepšovanie súčasného stavu podniká viacero krokov v súvislosti so zvyšovaním kapacity vlakov. V budúcnosti sa preto uvažuje aj o možnosti prípadného zdvojkoľajnenia. K investičným zámerom zároveň patrí pridanie ďalších zastávok či modernizácia zabezpečovacích zariadení z bezpečnostných dôvodov.

Od roku 2012 osobnú dopravu medzi Bratislavou a Komárnom zabezpečuje súkromný dopravca RegioJet. Zmluva mu končí v roku 2020. Ministerstvo dopravy chce transparentnou verejnou súťažou umožniť, aby sa o prevádzkovanie vybraných železničných tratí mohlo uchádzať široké spektrum dopravcov, teda malých aj veľkých. V súlade s európskou legislatívou a podmienkami EÚ by sa oznámené trate mohli začať súťažiť už v roku 2019.