Dodatok k dohode o výstavbe mosta nad riekou Ipeľ bol schválený

pondelok 12. marca 2018

Dodatok č. 1 k dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd bol schválený. Došlo k zmene projektu s cieľom zjednodušiť technické riešenie a znížiť náklady. Na moste medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd bude povolený prejazd len pre vozidlá s maximálnou hmostnosťou 3,5 t.