Ministrom dopravy ostáva Arpád Érsek.

štvrtok 22. marca 2018

Priority ministerstva ostávajú nezmenené. V oblasti ciest je prioritou pre tento rok rozbehnúť súťaže na kritických úsekoch R2 Rožňava – Jabloňov nad Turňov (Soroška) alebo R2 Košice Šaca - Košice Oľšany. Druhou veľkou prioritou je úspešné dokončenie rozbehnutých súťaží pri Prešove (R4), Tvrdošíne (R3) alebo Mýtnej (R2). Tento rok je z pohľadu prebiehajúcich súťaží kľúčový. Zároveň treba samozrejme pokračovať alebo naplno rozbehnúť výstavbu na viacerých úsekoch už rozostavaných diaľničných stavieb (D4R7, D1 pri Žiline alebo Ružomberku, Prešove aj Košiciach aj D3 pri Čadci). Z dlhodobého pohľadu sú veľmi dôležité kroky v príprave diaľnic, ktoré tiež treba urobiť v tomto roku (napríklad na chýbajúcich úsekoch D3 nad Žilinou alebo poslednom úseku D1 Turany - Hubová). V oblasti železničnej dopravy chceme už toto leto opätovne posilniť vlakovú dopravu, pracuje sa na zrýchlení viacerých železničných úsekov na rýchlosti od 160 do 200 km a postupne pracujeme aj na obmieňaní vozňového parku. So železničnou dopravou úzko súvisí aj podpora verejnej osobnej dopravy, kde chce rezort dopravy aj s pomocou eurofondov budovať záchytné parkoviská, prispieť k obnove vozňového parku vozidiel MHD alebo prispieť k obnove električkových tratí. Aj napriek tomu, že sa Slovensku v oblasti cestovného ruchu darí a prelamujeme historické rekordy v návštevnosti, chceme aj v nasledujúcich rokoch ešte zvýšiť podporu cestového ruchu aby sme k nám prilákali ešte viac turistov. V tomto roku by sme chceli spustiť aj legislatívny proces schvaľovania nového stavebného zákona, ktorý by po 40 rokoch zlepšil pravidlá v oblasti výstavby.