Organizácie cestovného ruchu získajú viac peňazí na podporu svojich aktivít

streda 11. júla 2018

Rezort dopravy navýšil finančnú čiastku, ktorá poputuje organizáciám cestovného ruchu (OCR) na podporu ich aktivít. Spolu 40 subjektov v cestovnom ruchu si v roku 2018 rozdelí takmer 5,7 milióna eur vo forme dotácií.  V porovnaní s minulým rokom ide o čiastku navýšenú o približne 700-tisíc  eur. Dodatočné peniaze ministerstvo dopravy vyčlenilo z vlastnej kapitoly a snahou rezortu je pomocou nich ešte viac pomôcť rozvoju domáceho turistického ruchu.

„Na Slovensku sa dnes turistickému ruchu darí, čo je samozrejme, veľkou výzvou pre nás všetkých, aby sme v silnej konkurencii dokázali obstáť aj naďalej. Toto je krok k tomu, aby sme podporili zmysluplné a kreatívne projekty, ktoré prilákajú do regiónov ďalších zvedavých návštevníkov,“ uviedol minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Peniaze poputujú do 35–tich oblastných (OOCR) a 5-tich krajských organizácií cestovného ruchu (KOCR). Tie musia pridelené prostriedky zo zákona o podpore cestovného ruchu použiť na 9 hlavných aktivít ako sú marketing, tvorba produktov v cestovnom ruchu, atraktivita cestovného ruchu či vzdelávanie.

Prideľovanie dotácií a prípadné ďalšie navyšovanie musí predovšetkým odrážať ich efektívne využívanie. Chceme vytvoriť dobre fungujúci systém, ktorý dokáže turistom v regiónoch ponúknuť komplexný produkt a teda zvýšiť tak návštevnosť Slovenska. Dnešná doba inovácií nás tiež núti k vyššej kreativite, ktorú musíme využívať aj v marketingu,“ hovorí štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Peter Ďurček.

Aj to sú dôvody, prečo rezort dopravy veľmi pozorne vyhodnocoval predložené projekty a pri niektorých aktivitách, ktoré nespĺňali kritériá z hľadiska významu pre rozvoj cestovného ruchu na Slovensku nemohol projekty schváliť a vyčleniť  na ne peniaze. 

Ministerstvo dopravy však podniká kroky k tomu, aby sa podobná situácia už neopakovala a rezort dopravy zorganizoval stretnutie s organizáciami cestovného ruchu, spoločne analyzovali súčasný stav a hľadali riešenia ako podobným nedorozumeniam predchádzať.