Pozastavené práce na tuneli Čebrať sa obnovili

streda 25. júla 2018

Likavka (25. júla 2018) – Tunel Čebrať na úseku D1 Hubová – Ivachnová sa oddnes začne znova raziť. Obnovenie prerušených prác na výstavbe tunela Čebrať odštartoval minister dopravy a výstavby Arpád Érsek. Je to dôležitý míľnik pre pokračovanie vo výstavbe tohto kritického diaľničného úseku. Stavebné práce sa museli prerušiť v roku 2015 pre  riziko zosuvu svahu nad trasou tunela pri západnom portáli. Pokračovanie vo výstavbe v pôvodnom trasovaní by bolo vysoko rizikové a na hraniciach technických možností. Zmena pôvodnej trasy diaľnice kvôli nepredvídaným prírodným okolnostiam si vyžiadala rozsiahle prieskumy a nové posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA.    

„Problematickým tunelom Čebrať som sa začal intenzívne zaoberať ihneď po príchode do úradu. Využili sme všetky možnosti, ako zrýchliť procesy tak, aby sa na tomto úseku obnovila výstavba čo najskôr, a aby mohla byť diaľnica dokončená v čo najkratšom čase. Dôležité bolo, aby ďalšia výstavba tunela bola bezpečná a vhodná z technického, ekonomického, ako aj environmentálneho hľadiska,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Podľa nového variantu stavba D1 Hubová – Ivachnová bude dlhá 14 919 metrov, pôvodne bola dlhšia o 353 metrov.  Dvojrúrový tunel Čebrať sa predĺži na 3600 m, pôvodne mal len 2026 m. Zníži sa aj počet mostných objektov na 19 z pôvodných 22.  Na stavbe bolo doposiaľ preinvestovaných 77,7 miliónov eur. Financovanie je zabezpečené z finančných  zdrojov EÚ z Kohézneho fondu. Predpokladaný termín otvorenia tohto úseku motoristom sa očakáva v roku 2022.