Rezortu dopravy a výstavby záleží na zelených opatreniach v našich mestách

streda 16. októbra 2019

Zdravé a fungujúce ekosystémy sú nevyhnutným predpokladom prirodzeného životného prostredia v našich obciach a mestách. Ich vytvorenie je podmienené zachovaním rozmanitosti živočíšnych aj rastlinných druhov, tzv. biodiverzitou. O tom, ako môžu samosprávy vytvoriť, budovať a udržiavať druhovo rozmanité ekosystémy pomocou zelenej infraštruktúry, hovorili zástupcovia bratislavských samospráv, envirorezortu a ministerstva dopravy na každoročnej konferencii Zelená infraštruktúra a biodiverzita v mestách a okolí.

Konferencia má ambíciu povzbudiť mestské samosprávy a ďalších aktérov, aby sa o otázky zelenej infraštruktúry a ochrany biodiverzity zaujímali a aktívne k ich rozvoju prispievali.

Konkrétne príklady zo Slovenska a zo zahraničia účastníkom ukazujú, ako zelenú infraštruktúru a ochranu biodiverzity zaradiť do činností samospráv. Súčasne dávajú odpovede na mnohé otázky v súvislosti s aplikáciou vhodných prístupov na základe najnovšieho poznania a poskytujú všeobecne uplatniteľné návody.

Veľký záujem o problematiku zo strany samospráv svedčí o tom, že slovenským mestám nie sú zdravé ekosystémy na ich území ľahostajné a usilujú sa k nim pristupovať komplexne. Iba spoločný prístup k zelenej infraštruktúre a biodiverzite v mestách a ich okolí, uplatňovaný už dnes, môže priniesť riešenia, ktoré ocenia ďalšie generácie.

Konferencia je zároveň dôkazom, že na zelenej infraštruktúre a ochrane biodiverzity záleží  ústredným orgánom štátnej správy, ako aj regionálnej a miestnej samospráve a mnohým ďalším aktérom a táto téma je vysoko aktuálna.