V Štúrove budú mať novú okružnú križovatku.

piatok 6. apríla 2018

Štúrovo (6. apríla 2018) – Tranzit v meste Štúrovo má zlepšiť rekonštrukcia križovatky na ceste I/76 Štúrovo a pokračujúca Nánanská cesta. Dnes bol poklepaný základný kameň tejto stavby za účasti ministra dopravy a výstavy Arpáda Érseka. Križovatka bude zrekonštruovaná s finančnou podporou z eurofondov prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

„Som rád, že sa nám podarilo ukončiť technickú prípravu stavby a nájsť potrebné zdroje na tento projekt. Ide o úsek, ktorý je dôležitý pre miestnych obyvateľov, ako aj pre tranzitnú dopravu. Okružné križovatky sú oveľa bezpečnejšie a plynulejšie pre cestnú premávku a v Štúrove je to veľmi žiaduce,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Nová križovatka by mala byť hotová v prvom kvartáli roka 2019. Pri rekonštrukcii existujúcej cesty I/76 bude existujúca vozovka nahradená novou a súčasne sa rozšíri na šírku 8 metrov. Pozdĺž komunikácie sa vybudujú cyklistické pruhy. Súčasná priesečná križovatka cesty prvej triedy a miestnych komunikácií bude prebudovaná na jednopruhovú okružnú križovatku s bypassom (smer Nána – Komárno). Náklady na tieto práce predstavujú takmer 1,7 milióna eur.

Po ukončení stavby sa na tomto úseku zvýši kvalita dopravy, cestovnej rýchlosti a bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Rovnako sa zlepší aj životné prostredie obyvateľov v okolí existujúcej cesty.

Vďaka peniazom z Európskej únie pripravuje ministerstvo dopravy modernizáciu viacerých úsekov ciest I. triedy. 
V Nitrianskom kraji ide o tieto úseky:
•          I/63 Tôň - Zlatná na Ostrove                     
•          I/75 Tvrdošovce - Nové Zámky
•          I/51 Golianovo - Vráble         


Rekonštrukcia mostov:
•          I/51 Levice - most 51-146
•          I/75 Slatina, most č.75-042
•          I/64 Nitra most 64-019
•          I/75 Nové Zámky most č.75-016

Celkovo sa má v rámci OPII do roku 2023 postaviť a zmodernizovať v rámci celého Slovenska až 300 km ciest I. triedy.