Zavedenie elektronického systému rezervácie termínov colného odbavenia na poľských hraniciach

MDVRR SR získalo informáciu o aktivite Colnej služby Ministerstva financií Poľskej republiky, ktorá uviedla do činnosti elektronický systém E-Booking TRUCK pre rezerváciu termínov colného konania na poľsko-bieloruskom hraničnom priechode Kukuryki – Kozlovice na priechode Grzechotki – Mamonowo, medzi Poľskou republikou a Kaliningradskou oblasťou.

Systém umožní zvýšiť plynulosť prechodu hraníc a zvýšiť kapacitu hraničných priechodov na východných hraniciach EÚ. Tento projekt je určený predovšetkým subjektom aktívnym v oblasti nákladnej dopravy a logistiky.

E-booking TRUCK vyžaduje registráciu na webovej stránke www.e-booking.gov.pl . Po zaregistrovaní bude možné rezervovať termíny colného odbavenia s maximálne 30 dňovým predstihom .

Podrobné informácie o systéme e-booking truck a registrácii v systéme sú uvedené na www.e-booking.gov.pl, krátky popis registrácie v jednoduchých 5 krokoch však uvádzame v nasledovnom:

  1. Zaregistrujete sa na stránke www.e-booking.gov.pl (prípadne môžete použiť jednorázovú registráciu. Jednorazová registrácia nevyžaduje trvalé prihlásenie, avšak počet takýchto prihlásení je obmedzený. Taktiež nie je možné pri takejto rezervácii prehliadať, meniť alebo rušiť dátum takejto rezervácie)
  2. Zarezervujete si vhodný dátum colného konania (samotný subjekt alebo subjekt s podporou napr. špeditéra alebo colného deklaranta)
  3. Do vašej e-mailovej schránky, ktorú ste uviedli pri registrácii dostanete potvrdenie registrácie (t.j. získate potvrdenie, že systém prijal vašu žiadosť o registráciu)
  4. Prídete do čakacej zóny na hraničnom prechode (napr. 2 hodiny pred colným odbavením)
  5. Telefonicky budete vyzvaní z čakacej zóny a preclíte svoj tovar (v hodine, ktorú ste si rezervovali)