Zoznam poskytovateľov leteckých navigačných služieb vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky

Číslo rozhodnutia

Držitelia

Adresa

Druh poverenia/povolenia

Platnosť od

4199-320/99

zo dňa 22. novembra 1999

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Letisko M. R. Štefánika

823 07  Bratislava 216

poverenie na vykonávanie koordinácie súčinností civilných, vojenských a bezpečnostných orgánov pri pátraní po lietadlách a záchrane ľudských životov

01. 01. 2000

06450/2013/C411-SCLVD/35684

zo dňa 6. júna 2013

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Letisko M. R. Štefánika

823 07  Bratislava 216

poverenie na poskytovanie letových prevádzkových služieb

povolenie poskytovať  služby ohlasovne letových prevádzkových služieb na Letisku Sliač

poverenie na poskytovanie leteckej informačnej služby

povolenie na vykonávanie leteckých telekomunikačných služieb

26. 06. 2013

01426/2010/SCLVD-9959

zo dňa 10. marca 2010

Slovenský hydrometeorologický ústav

Jeséniova 17

P.O.Box 15

833 15  Bratislava

povolenie na vykonávanie leteckej meteorologickej služby

10. 03. 2010

17751/2017/SCL/39402

zo dňa 26. mája 2017

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Vzdušné sily ozbrojených síl Slovenskej republiky

Jána Jiskru 10

960 01  Zvolen

poverenie na poskytovanie letových prevádzkových služieb

povolenie na vykonávanie leteckých telekomunikačných služieb

29. 05. 2017