Informácie o možných trhoch pre logistiku Dunaja

V tejto časti „Danube Logistic Information“ sú Vám k dispozícií informácie o možných trhoch pre logistiku Dunaja. Môžete sa tu dočítať niečo viac o analýze sektora automobilovej výroby, prípadne o programe NAIADES II

Analýza sektora automobilovej výroby

http://www.sario.sk/sites/default/files/data/sario-automotive-sector-in-slovakia-2017-11-23.pdf

Platina 2

Na dosiahnutie cieľov a zámerov akčného programu NAIADES 2 konzorcium PLATINA 2 zahŕňa aktívnu účasť:

  • Operátori a správcovia vodných ciest
  • Zástupcovia odvetvia vnútrozemskej vodnej dopravy a prevádzkovatelia vozového parku
  • Podporné a rozvojové organizácie
  • Vzdelávacie a školiace inštitúcie pre vnútrozemskú plavbu
  • Skúsení konzultanti a výskumné ústavy

http://naiades.info