Stanovisko krajín V4 k európskemu kódexu pre elektronické komunikácie

Dňa 6. februára 2016 sa uskutočnilo vo Varšave v rámci súčasného poľského predsedníctva Vyšehradskej skupiny (V4) rokovanie zástupcov ministerstiev a regulačných orgánov zodpovedných za oblasť elektronických komunikácií. Slovenskú republiku v zastúpení ministra dopravy a výstavby reprezentoval Dušan Krištofík, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Poľskej republike, Vladimír Kešjar, predseda ÚREKPS a Viliam Podhorský, riaditeľ odboru elektronických komunikácií.

Hlavnou témou stretnutia bola budúcnosť európskeho trhu elektronických komunikácií. Predstavitelia V4 diskutovali hlavné výzvy pre nadchádzajúce roky so zameraním na revíziu regulačného rámca pre elektronické komunikácie. V diskusii zdôraznili spoločné priority, ku ktorým patrí podpora investícií do budovania širokopásmových sietí a nových technológií 5G, efektívna správa frekvenčného spektra, ochrana práv spotrebiteľov a prispôsobenie nových legislatívnych predpisov trhovým podmienkam. Tiež bola zdôraznená regionálna koordinácia a budúca spolupráca krajín V4 a v oblasti IKT a elektronických komunikácií.

Na záver rokovania vedúci predstavitelia ministerstiev a regulačných orgánov Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenskej republiky podpísali pozíciu krajín V4 k legislatívnym návrhom revízie regulačného rámca pre elektronické komunikácie - európskeho kódexu pre elektronické komunikácie, v ktorej identifikovali spoločné priority. Tento dokument bude základom pre ďalšie aktívne zapojenie Vyšehradskej skupiny vo formáciách Rady v diskusii o budúcej podobe trhu elektronických komunikácií, ktorý bol súčasne zaslaný sekretariátu Rady a stálym zastúpeniam členských krajín EÚ v Bruseli.

Stanovisko krajín V4 k európskemu kódexu pre elektronické komunikácie (.pdf, 1410 kB)