Vyhlásenie súťaže „Cena Jozefa Murgaša“ za rok 2019

 

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci so združeniami Fórum pre komunikačné technológie a Klub Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského a Výskumným ústavom spojov, n.o. vyhlasujú súťaž o „CENU JOZEFA MURGAŠA“ za rok 2019. Cena je určená na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov, ako aj študentov  vysokých škôl, prispievajúcej k rozvoju sietí a služieb elektronických komunikácií a ich aplikácií na Slovensku.
 

Podmienky súťaže

Prihláška mladí vedeckí a technickí pracovníci (doc, 44 kB)

Prihláška študenti a absolventi vysokých škôl (doc, 24 kB)

Termín na odoslanie prihlášky je do 24. 4. 2020 !