Vyhodnotenie súťaží o Cenu ministra dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR v roku 2016

Slávnostným vyhlásením výsledkov súťaží a udelením cien víťazom dňa 28. apríla 2016 bol ukončený 24. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016 na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Po štvrtýkrát bolo spoluorganizátorom výstavy aj Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo“), ktoré vyhlásilo súťaže o Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Maják pre dopravu a TOP turistická destinácia regiónu.  

V súťaži Maják pre dopravu odborná komisia pozostávajúca zo zástupcov ministerstva hodnotila dvanásť projektov s nasledovným výsledkom:

  1. Stredná odborná škola dopravná, Bratislava za súťažný projekt Čistejšia Bratislava,
  2. Dopravná akadémia, Trenčín za súťažný projekt Environmentálna revitalizácia železničnej trate Trenčín – Chynorany,
  3. Stredná odborná škola železničná, Košice za súťažný projekt Ekologické riešenie verejnej dopravy do Priemyselného parku Kechnec.

V súťaži TOP turistická destinácia regiónu súťažilo sedemnásť projektov. Do celoštátneho kola postúpilo desať projektov. Odborná komisia pozostávajúca zo zástupcov ministerstva, Zväzu cestovného ruchu SR a Slovenskej agentúry pre cestovný ruch vyhodnotila súťaž nasledovne:

  1. Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov za súťažný projekt Na okraji a predsa v strede,
  2. Obchodná akadémia, Poprad za súťažný projekt Liptovská Teplička – chuť tradície,
  3. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín za súťažný projekt Po stopách orientu v Trenčianskom kraji.

V súťažiach žiaci preukázali kreativitu, talent, tvorivosť a  nápaditosť a za svoju prácu získali ocenenie – diplom a poukaz na nákup elektroniky v hodnote 500 eur, 300 eur a 200 eur.