Výsledky medzinárodného kola súťaže detí o najkrajší list roka 2016

Do 45. ročníka súťaže v písaní listov detí do 15 rokov, ktorý vyhlásila Svetová poštová únia na tému Napíš list svojmu 45 ročnému ja, sa v roku 2016 zapojilo 64 členských krajín. Medzinárodná odborná porota vybrala 13 najlepších, pričom na prvých troch miestach sa umiestnili:

1. Nguyen Thi Thu Trang z Vietnamu, 15 rokov,

2. Ivana Iliyan Yaneva z Bulharska, 15 rokov,

3. Dasa Bahor zo Slovinska, 14 rokov.

Ďalšie informácie o výsledkoch medzinárodného kola súťaže nájdete na:

http://news.upu.int/no_cache/nd/2016-letter-writing-competition-winners-announced/

Tri víťazné listy medzinárodného kola súťaže nájdete na:

http://www.upu.int/en/the-upu/international-letter-writing-competition-for-young-people/2016-competition/winning-letters.html