Výsledky medzinárodného kola súťaže detí o najkrajší list roka 2017

 

Do 46. ročníka súťaže v písaní listov detí do 15 rokov, ktorý vyhlásila Svetová poštová únia na tému „Predstav si, že si poradca nového generálneho tajomníka OSN. Ktoré svetové problémy by si mu pomohol riešiť najprv a ako?“, sa v roku 2017 zapojilo 49 členských krajín. Medzinárodná odborná porota vybrala 9 najlepších, pričom na prvých troch miestach sa umiestnili:

      1.       Eva Giordano Palacios z Toga, 14 rokov,

      2.    Shaquilla Rahmadina z Indonézie, 13 rokov,

      3.    Ammel Catacora Zeballos z Peru, 15 rokov.

Ďalšie informácie o výsledkoch medzinárodného kola súťaže a tiež tri víťazné listy nájdete na:

http://www.upu.int/en/the-upu/international-letter-writing-competition-for-young-people/2017-competition.html