Výsledky národného kola súťaže detí o najkrajší list roka 2016

Do národného kola 45. ročníka medzinárodnej súťaže v písaní listov detí na tému Napíš list svojmu 45 ročnému ja sa celkovo zapojilo 396 detí z celého Slovenska vo veku do 15 rokov. Do medzinárodného kola súťaže, ktoré zabezpečí Medzinárodný úrad Svetovej poštovej únie so sídlom v Berne, bol zaslaný anglický preklad listu od dvanásťročného Marka Jurkoviča z Modry. Výsledky celosvetového kola súťaže budú oznámené koncom leta.

Deti zaslali do súťaže veľa zaujímavých listov, v ktorých s úprimným nadšením vyrozprávali sny o sebe samom ako 45-ročnom, pričom v nich vyzdvihli skutočné hodnoty akými sú rodina, zdravie, láska, medziľudské vzťahy, ale aj víziu o uplatnení sa v pracovnom živote v budúcnosti.

Listy, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach, ako aj ďalšie podrobnosti sú vystavené na webovom sídle Slovenskej pošty, a. s, na:

https://www.posta.sk/stranky/sutaz-o-najkrajsi-list-2016