Vyhlásenie platnosti poštovej známky „Prezidentka SR Zuzana Čaputová“

 

Katalógové číslo známky 688

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Prezidentka SR Zuzana Čaputová“ s označením nominálnej hodnoty T2 50g, ktoré zodpovedá poštovej sadzbe za list 2. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku, položka L.2.01 Tarify SP, a. s.  Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 15. 6. 2019 až do ukončenia platnosti.

Poštovú známku rozmerov 33,9 × 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila  technikou viacfarebného ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s. r. o., na tlačových listoch   s  50 známkami.

  Motívom poštovej známky je portrét prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je silueta tulipánu s textom prezidentského sľubu  spolu s motívom lipových ratolestí. Námetom FDC pečiatky je tulipán s motívom prezidentskej štandardy v strede. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť BB PRINT, s. r. o.

Autorom  výtvarného návrhu poštovej známky (podľa fotografie Petra Konečného), ako aj výtvarného návrhu FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Vladislav Rostoka.

Podrobnejšie informácie o poštovej známke sa nachádzajú na:

https://www.mindop.sk/externe/znamky/2019/688.php

https://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-2019-prezidentka-sr-zuzana-caputova