Štátna správa v oblasti radiačnej ochrany

V zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky orgánom štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany. Kompetencie vyplývajúce z toho zákona vykonáva prostredníctvom Útvaru vedúceho hygienika rezortu - Oddelenia radiačnej ochrany

 

Kontakt:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Útvar vedúceho hygienika rezortu
Oddelenie radiačnej ochrany 

RNDr. Darina Páleniková, MPH – vedúca oddelenia
telefón: +421 2 594 94 707
mobil: +421 915 393 669
email: darina.palenikova@mindop.sk  


Konzultácie:
Mgr. Alena Bujnová – odborná pracovníčka oddelenia
telefón: +421 2 594 94 579
mobil: +421 918 825 079
email: alena.bujnova@mindop.sk

 

 • Usmernenia:
  • č. 1/2018 (ver.1) k odbornej spôsobilosti a odbornej príprave v radiačnej ochrane (.pdf; 413 kB)
  • č. 2/2018 (ver.1) k preprave rádioaktívnych materiálov (pripravuje sa)
  • č. 3/2018 (ver.1) k používaniu zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení (pripravuje sa)
    
 • Preprava rádioaktívneho materiálu
  • ADR Školiace organizácie poverené MDV SR na vykonávanie školenia vodičov a bezpečnostných poradcov podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (link)
    
 • Odborná spôsobilosť v radiačnej ochrane:
 • Expozičné činnosti:
 • Prírodné žiarenie kozmického pôvodu (pripravuje sa)