Zmena hmotnosti vozidla

Za prestavbu vozidla sa podľa § 30 písm. f) vyhlášky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel považuje každá zmena hmotnosti vozidla, to znamená každá zmena hmotnosti vozidla uvedená v položkách 31 až 35 osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla (prevádzková hmotnosť, najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť vozidla pripadajúca na nápravu, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla).

Podľa § 33 odsek 6 písm. b) zákona č. 106/2018 Z. z.  o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prestavba vozidla zakázané povoliť, ak ide o zníženie najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla, pričom to neplatí pri prestavbe vozidla na vozidlo jednoúčelového využitia, ak sa nezmení kategória vozidla. To znamená, že zníženie každej najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla uvedenej v položkách 32 až 35 osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla (najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť vozidla pripadajúca na nápravu, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla) je zakázané.

Zníženie najväčších prípustných hmotnosti vozidla z dôvodu akýchkoľvek potrieb a požiadaviek prevádzkovateľov vozidiel (preprava menších, ľahších nákladov, tovarov a podobne) bez zmeny účelu použitia vozidla je zakázané.