List Infovek pre MDPT SR

Vážená pani, vážený pán,

na základe mnohých otázok k usporiadaniu majetku nadobudnutého školami v rámci akcie „Infovek“ nižšie v texte uvádzame tabuľku (z jednej školy ako príklad) s cenami a stanovisko MDPT SR k predmetnému majetku:

 

P/N

Popis

Ks / bal.

Jednotková cena

Hardware

IBM006D278

PC ThinkCentre M50 8187, C-2,4G,256,40,DVD,XPP

(žiacka stanica)

5

       31 900,00 Sk

IBM006D134

PC ThinkCentre M50 8187, C-2,4G,256,40,DVD/CDRW,XPP

(učiteľská stanica)

1

       32 800,00 Sk

IBMT3766EU

Display color 6737-66N ThinkVision C170 17"S.Black

(farebný monitor)

6

         6 800,00 Sk

IBM1312N

Printer IBM Infoprint 1312N

(tlačiareň)

1

       25 100,00 Sk

HPQ3841A

Scanner HP ScanJet 2400

(skener)

1

         3 100,00 Sk

HTCKE062014DT

Cable UTP 4x2xAWG26,100 ohm,cat5e, inš. (300m špulka)

(kábel)

1

         3 000,00 Sk

Príslušenstvo - balené spolu (1 ks krabice zo zásielky)

HTC1016088

Tablet WACOM Volito USB, Volito mouse+Volito pen,PC

(tablet s myškou a perom)

1

         2 800,00 Sk

HTC1011084

Jet Flash CANYON 64MB USB

(USB kľúč)

1

         1 500,00 Sk

HTC10072009

FDD 3,5" NEC USB

(externá disketová mechanika)

1

         1 300,00 Sk

HTC10269026

Reproduktory Genius G06 aktívne

1

            250,00 Sk

HTC10265001

Stereoslúchadlá s mikrofónom

2

            150,00 Sk

IBM59G0622DT

Konektor RJ-45/u ( 1 bal. = 30ks )

1

            250,00 Sk

IBM58G69401DT

Bužírka na konektor RJ-45 ( 1bal. = 30 ks )

1

            150,00 Sk

HTC10185001

Switch 10/100 Corega, 16 port

1

         2 500,00 Sk

HTCKEKLKRIMP

Kliešte krimpovacie, RJ-45

1

            500,00 Sk

HTC1015006

Mouse pad

(podložka pod myš)

6

             30,00 Sk

SUMA

 

 

 

   274 030,00 Sk

Software - nainštalovaný na PC, média nie sú sučasťou dodávky.

SWX10221179

Software NOD 32 AE

6

v cene PC

MS021-06325

Office 2003 Win32 Slovak AE

6

v cene PC

 Ak by ste v tabuľke konkrétny majetok nenašli, musíte si ho oceniť reprodukčnou cenou a tak ho zaradiť. V rámci Projektu Počítače pre školy a Infovek ste počítače ako škola prevzali prostredníctvom preberacieho protokolu na základe darovacej zmluvy. V rámci vášho zmluvného vzťahu platí vaše ID číslo Infoveku (štvormiestne), ktoré keď zadáte na našich stránkach v záložke Ministerstvo, Dokumenty, Infovek, môžete si vyhľadať kópiu protokolu na prevzatý majetok. Darovacia zmluva medzi SRN (zastúpenou Spolkovým ministerstvom zahraničných vecí) a MDPT SR zo dňa 21.12.2004 je vzhľadom na účel uzavretia zmluvy a vôľu strán, ktorú uzavretím zmluvy sledovali, zmluvou v prospech tretej osoby, pričom MDPT SR vystupuje ako sprostredkovateľ pre dodanie osobných počítačov pre jednotlivé školy (príjemcov). Pomenovanie zmluvy je nepresné a zavádzajúce a teda nejde o prevod vlastníctva k osobným počítačom na MDPT SR. Uvedené vyplýva najmä z preberacieho protokolu, kde príjemcom osobných počítačov je škola. Tá prijatím počítačov (podpísaním preberacieho protokolu) dala súhlas so zmluvou a stala sa oprávnenou zo zmluvy, teda škola je vlastník a MDPT SR vystupuje iba ako sprostredkovateľ. S majetkom, ktorý ste nadobudli prostredníctvom projektu Infovek v r. 2004 môžete teda narábať ako s majetkom vašej školy. Z toho okrem iného vyplýva, že svoj majetok si môžete dať napr. opraviť, alebo kvalifikovane zlikvidovať, alebo pri zlúčení škôl previesť. Teda vo všeobecnosti s ním narábajte podľa zákona NR SR č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu.