Uverejnenie inzerátu v denníku Hospodárske noviny na výberové konanie

Dňa 5.12.2016 bol uverejnený inzerát v denníku Hospodárske noviny na výberové konanie na obsadenie funkcií členov predstavenstva akciovej spoločnosti Letisko Sliač, a.s., realizované MDVRR SR ako vykonávateľom akcionárskych práv.