Dňa 17.8.2018 bol uverejnený inzerát v denníku Hospodárske noviny na výberové konanie na obsadenie funkcií členov predstavenstva akciovej spoločnosti Letisko M.R.Štefánika – Airport Bratislava, a.s., realizované MDV SR ako vykonávateľom akcionárskych práv.“